Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Unijna tarcza dla transportu. Przedłużono ważność niektórych świadectw i licencji we wszystkich państwach członkowskich

kierowca-polski-w-trasie

Wreszcie jest! Parlament Europejski odniósł się do sytuacji przewoźników w obliczu pandemii i przygotował rozporządzenie pozwalające na odnowienie lub przedłużenie ważności niektórych certyfikatów, świadectw i licencji. 

W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane i wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu. W tej sprawie TLP skutecznie interweniowała, korzystając z pomocy Konfederacji Lewiatan i BusinessEurope jeszcze w marcu br.

Rozporządzenie stosuje się od 4 czerwca 2020 r.

Art. 3.4, art. 4.6, art. 5.5, art. 7.5, art. 8.5 oraz art. 11.5 stosuje się od 28 maja 2020 r.

Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Do najważniejszych postanowień rozporządzenia należy:

* przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2003/59/WE, tj.:

 • terminy ukończenia przez posiadacza świadectwa kwalifikacji zawodowych okresowych szkoleń, które upłynęłyby w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużone w każdym przypadku o okres siedmiu miesięcy. Świadectwa kwalifikacji zawodowej odpowiednio zachowują ważność (Art. 2.1)
 • ważność oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym „95”, umieszczonego na prawie jazdy lub na karcie kwalifikacji kierowcy, uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy od daty wskazanej na każdym takim prawie jazdy lub każdej takiej karcie kwalifikacji kierowcy (Art. 2.2)
 • ważność kart kwalifikacji kierowcy, która upłynęłaby między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy od daty wygaśnięcia wskazanej na każdej takiej karcie (Art. 2.3)

*

* przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2006/126/WE, tj.:

 • ważność praw jazdy, która upłynęłaby w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy od daty upływu ważności podanej na każdym takim prawie jazdy (Art. 3.1)

*

* przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 tj.:

 • regularne przeglądy tachografów, które musiałyby zostać przeprowadzone między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., przeprowadza się nie później niż sześć miesięcy od dnia, do którego musiałyby zostać przeprowadzone (Art. 4.1)
 • w przypadku gdy kierowca ubiega się o przedłużenie karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., właściwe organy państwa członkowskiego wydają nową kartę kierowcy nie później niż dwa miesiące od otrzymania wniosku. Do czasu, gdy kierowca otrzyma nową kartę kierowcy od organów wydających karty, do kierowcy stosuje się procedurę dotycząca uszkodzonych, nieprawidłowo funkcjonujących, zagubionych lub skradzionych kart kierowców (Art. 4.2)
 • w przypadku gdy kierowca ubiega się o wydanie zastępczej karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., właściwe organy państwa członkowskiego wydają kartę zastępczą nie później niż dwa miesiące od otrzymania wniosku. Kierowca może kontynuować jazdę do chwili otrzymania od organów wydających karty nowej karty kierowcy, pod warunkiem że kierowca może udowodnić, że karta kierowcy została zwrócona do właściwego organu w związku z jej uszkodzeniem lub wadliwym działaniem i że zwrócił się o kartę zastępczą (Art. 4.3)

*

* przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2014/45/UE, tj.:

 • terminy badań zdatności do ruchu drogowego, które musiałyby zostać przeprowadzone w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużone o okres siedmiu miesięcy (Art. 5.1)
 • ważność świadectw zdatności do ruchu drogowego, których data ważności przypada między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy (Art. 5.2)

*

* przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009, tj.:

 • w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. właściwe władze krajowe mogą, w przypadku stwierdzenia utraty zdolności finansowej przewoźnika, wyznaczyć mu 12 miesięczny termin na wykazanie, że ponownie spełnia ten wymóg (Art. 6). Obecnie okres ten wynosi 6 miesięcy

*

* przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009, tj.:

 • ważność licencji wspólnotowych, która upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy. Uwierzytelnione wypisy zachowują odpowiednio ważność (Art. 7.1)
 • ważność świadectw kierowcy, która upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy (Art. 7.2)

*

* przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1073/2009, tj.:

 • ważność licencji wspólnotowych, która upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy. Uwierzytelnione wypisy odpowiednio zachowują ważność (Art. 8.1)
 • decyzje w sprawie wniosków o zezwolenie na świadczenie usług regularnych złożonych przez przewoźników w okresie od 12 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. są podejmowane przez organ wydający w terminie sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku. Właściwe organy państw członkowskich, do których zwrócono się o wydanie zgody w odniesieniu do takiego wniosku, zawiadamiają organ wydający o swojej decyzji w terminie trzech miesięcy. Jeżeli organ wydający nie otrzyma odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy, uznaje się, że organy, do których się zwrócono, wyrażają zgodę, i organ wydający może udzielić zezwolenia. Przedłużenie terminu do trzech miesięcy w przypadku państw członkowskich, do których zwrócono się o wydanie zgody, ma zastosowanie do wniosków otrzymanych przez państwa po 27 marca 2020r. (Art. 8.2)

*
Link do treści rozporządzenia: klik 

Źródło: Katarzyna Piechowska-Strumik, TLP

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

157150393_2780949995450106_1029841656146284319_n

Funkcjonariusze policji Newark (Anglia) zatrzymali ciężarówkę.

 Funkcjonariusze policji Newark (Anglia) zatrzymali ciężarówkę, która mogłaby pomieścić tysiące litrów skradzionego oleju napędowego.

Za plandeką tej ciężarówki ukryte były kontenery zdolne pomieścić 12 000 litrów oleju napędowego.
Był tam też ukryty sprzęt służący do pompowania i kradzieży oleju napędowego z ciężarówek zaparkowanych na noc.

Po kontroli, a następnie przeszukaniu aresztowano dwie osoby za różne przestępstwa, w tym za posiadanie noża.

2021-03-04
0
Classic (66)

Kierowca ze Wschodu szuka pracy. Od czego zacząć i jaki ośrodek szkolenia kierowców wybrać?

Wymaganych przez przepisy szkoleń i badań nie należy bagatelizować, a już szczególnie – nie w dobie pandemii koronawirusa, kiedy rynek pracy kierowców staje się coraz ciaśniejszy. Mariusz Kaczmarski z Ośrodka Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn CLASSIC podpowiada, czego potrzebuje kierowca ze Wschodu, aby rozpocząć pracę w Polsce oraz na co zwrócić uwagę podczas wyboru ośrodka szkoleniowego.

2021-03-01
0
ograniczenia-ruchu

Kiedy mandat za brak opon zimowych w ciężarówce?

Zima może zaskoczyć kierowców. Podobnie mandat, np. za brak opon zimowych w ciężarówce. W wielu państwa zimowe wyposażenie jest regulowane przez prawo. Podczas planowania zagranicznej trasy upewnij się, jakie wymagania danego państwa, aby nie narazić się na wysoką grzywnę.

2020-11-27
0