Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Regulamin serwisu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Wszelkie informacje opublikowane na stronie CargoNEWS są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych.
1.2 Portal CargoNEWS nie jest zobowiązany do publikowania nadesłanej informacji i zastrzega sobie prawo do jej redagowania bez uzgodnienia z osobą, która tę informację nadesłała, chyba że strony postanowią inaczej.
1.3 Surowo zabrania się bez pisemnej zgody CargoNEWS zamieszczać na stronie informacji opublikowanych na innych portalach, w tradycyjnych środkach masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) lub w innych miejscach. Również zabrania się rozpowszechniania materiałów CargoNEWS w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody. Po uzyskaniu pisemnej zgody należy wskazać CargoNEWS jako źródło informacji.
1.4 CargoNEWS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub usunięcia w dowolnej chwili informacji, która znajduje się na stronie.

2. KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW
2.1 Komentarze użytkowników – są to komentarze, opinie, odpowiedzi, poglądy itp., które czytelnicy strony zamieszczają pod dowolną informacją opublikowaną na stronie.
2.2 Komentarze może publikować dowolny użytkownik. Od razu trafiają one na stronę internetową (bez wstępnego redagowania i moderowania).
2.3 Komentarze są widoczne dla wszystkich użytkowników strony.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3.1 CargoNEWS nie redaguje komentarzy użytkowników, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z polskim prawem, normami obyczajowymi i umowami międzynarodowymi oraz podlega odpowiedzialności karnej, administracyjnej lub cywilnej za naruszenie jakichkolwiek aktów prawnych.
3.2 W przypadku wymogów prawnych instytucji rządowych Cargo NEWS przekazuje wszelkie informacje, jakie posiada o danym użytkowniku, odpowiednim organizacjom.
3.3 W komentarzach CargoNEWS jest zabronione:
3.3.1. promowanie firmę, sprzedawanie produktów oraz świadczenie usług, reklamowanie stron internetowych itd. Tego rodzaju komentarze będą usuwane. W celu współpracy komercyjnej oraz publikacji reklamy komercyjnej prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected] ;
3.3.2 publikowanie fałszywych, prowokacyjnych, obraźliwych informacji, które nawołują do przemocy, nienawiści na tle etnicznym, rasowym lub innego rodzaju. Zabrania sie również publikowania treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospoitej Polskiej prawem;
3.3.3 używanie niecenzuralnych wyrazów i sformułowań;
3.3.4 zachowywanie się bezczelnie, niegrzecznie i nieetycznie w stosunku do innych użytkowników;
3.3.5 celowe podawanie fałszywych informacji o sobie albo o firmie;
3.3.6. wielokrotne powtarzanie tego samego tekstu;
3.3.7 publikowanie komentarzy nie mających nic wspólnego z komentowanym artykułem;
3.3.8 celowe zakłócanie pracy strony internetowej lub serwera;
3.3.9 publiczne omawianie działania i decyzji redakcji portalu;
3.4 CargoNEWS zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i/lub blokowania adresów IP osób, które dopuściły się do naruszenia powyższego Regulaminu.

4. PRAWA AUTORSKIE
Przesłana i/lub opublikowana na stronie CargoNEWS jakakolwiek informacja (materiały, dane osobowe, opinie, komentarze) staje się własnością CargoNEWS. Tym samym nieodpłatnie zostają przekazane prawa autorskie, o których mówi się w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych RP.

5. UWAGI
5.1 CargoNEWS zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania postanowień Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiana postanowień regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.
5.2 Nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania.