Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Jazda bez ważnego szkolenia okresowego = holowanie na parking

oplaty_drogowe

Pomimo ogromnego szumu medialnego, jaki powstał wokół ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.541), ograniczającego się w zasadzie jedynie do poinformowania społeczeństwa o możliwości zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku poruszania się pojazdem z prędkością przekraczająca 50 km/h na obszarze zabudowanym, warto wiedzieć, iż w raz z wejściem w życie w/w ustawy zmianie uległo kilka innych artykułów, z których co najmniej część może mieć i – jak pokazuje praktyka – ma zastosowanie przy zarobkowym transporcie drogowym zarówno osób, jak i rzeczy.

Mianowicie, w znowelizowanej treści art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wskazuje sytuację, kiedy to pojazd jest usuwany na koszt właściciela, który został właśnie rozbudowany.

I tak, do 18 maja br. do sytuacji tej dochodziło w przypadkach, gdy:

  • pozostawiono pojazd w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  • nie okazano przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu,
  • dopuszczono się przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,
  • pozostawiono pojazd nieoznakowany kartą parkingową, czy pozostawiono pojazd w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby niepełnosprawne, jak też pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Natomiast w dniu 18 maja br. katalog ten został rozbudowany również o punkt 6) wskazujący, iż pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. I choć problem wydaje się być znikomy (bo który świadomy zawodowy kierowca wyrusza w drogę nie posiadając uprawnień?) to praktyka pokazuję, iż przypadki takie się zdarzają.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, iż kierowca wykonujący przewóz rzeczy bądź osób prócz samego uprawnienia do prowadzenia pojazdu w zakresie danej kategorii zobligowany jest również zarówno na podstawie chociażby ustawy o transporcie drogowym do odbycia badania lekarskiego, badania psychologicznego, jak też kwalifikacji wstępnej w przypadku uzyskiwania uprawnień bądź szkolenia okresowego w przypadku kontynuacji uprawnień. Kierowca wykonujący zarobkowy przewóz zobowiązany jest ponadto zgodnie z postanowieniami ustawy o kierujących pojazdami, po otrzymaniu wcześniej wskazanych dokumentów, do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w prawie jazdy do właściwego starosty. I tutaj pojawiają się pewne problemy, gdyż znaczna cześć społeczeństwa kierowców, (zapewne, poniekąd wynika to z ciągle zmieniających się przepisów w tej materii) nie zdaje sobie sprawy, iż niewykonanie powyższych obowiązków jest równoznaczna z nieposiadaniem uprawnień do kierowania pojazdem danej kategorii w celach zarobkowych. Takie zachowanie nie tylko powoduje narażenie się na karę grzywny podczas kontroli drogowej, ale również od niedawna jest równoznaczne z usunięciem i przechowywaniem pojazdu na koszt właściciela na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

Maksymalna stawka za usunięcie i przechowywanie pojazdu w przypadku pojazdów wykorzystywanych w transporcie zarobkowym to na przykład:

  • „pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie – 550 zł; za każdą dobę przechowywania – 45 zł,
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 780 zł; za każdą dobę przechowywania – 65 zł,
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie – 1150 zł; za każdą dobę przechowywania – 120 zł,
  • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1400 zł; za każdą dobę przechowywania – 180 zł.”

Tak więc jak pokazuje również praktyka, sytuację takie mają miejsce, jak również konsekwencje, nawet biorąc pod uwagę jedynie aspekt finansowy – mogą okazać się znaczne.

Warto również wspomnieć, iż wraz ze znowelizowaniem ustawy Prawo o ruchu drogowym w dniu 18 maja br. do polskiego systemu prawnego została wprowadzona definicja „blokady alkoholowej”, która oznacza „urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3” wraz z szeregiem regulacji i instytucji służących wprowadzenia tychże urządzeń do obrotu.

Rozszerzeniu uległ również zakres przypadków, kiedy to Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem. Od 18 maja br. do konsekwencji takiej dojdzie również w przypadku: przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego bądź stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, iż w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, kierujący popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji bądź dopuścił się trzech wykroczeń z pośród: spowodowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, w strefie zamieszania bądź ruchu, również w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka; prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym; niestosowanie się do znaku lub sygnału drogowego bądź osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego; w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub niezachowanie należytej ostrożności. Również szumnie poruszana w mediach kwestia kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym czy też przewożeniu osób w liczbie większej niż wskazana w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. W przypadku zbagatelizowania faktu zatrzymania prawa jazdy, starostwa właściwy przedłuża decyzję na czas do 6 miesięcy.

Rozszerzeniu uległ również zakres sytuacji, w których to właściwy starostwa może wydać decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. Aktualnie od 18 maja br. cofnięcie uprawnień może nastąpić na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, również w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jak również w przypadku dopuszczenia się trzech wspomnianych wcześniej wykroczeń.

Autor: Kamil Kiwior, prawnik Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

LEGALTRANS - logo

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

245104594_2935851109959993_1411399817438034755_n

Polska znosi kary za niepłacenie e-TOLL

Polska tymczasowo znosi kary za niepłacenie e-TOLL. Jak informuje Ministerstwo Finansów RP i operator systemu e-TOLL, 30 września 2021 r. rozpoczął się okres przejściowy przeniesienia elektronicznego systemu płatności za opłaty za przejazd na płatnych drogach w Polsce viaTOLL do nowego elektronicznego zakończenie systemu płatności e-TOLL. Od 1 października system e-TOLL jest jedynym systemem, za pomocą którego można dokonywać płatności elektronicznych. Od tego dnia nie działają również urządzenia viaBOX i viaAUTO.Konto w systemie viaTOLL musi zostać usunięte.Według Ministerstwa Finansów RP, w początkowym okresie po odłączeniu viaTOLL, za naruszenia korzystania z systemu e-TOLL będą stosowane nie kary, ale ostrzeżenia. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

2021-10-12
0
220300993_2878300922381679_1943562348840315047_n

UE zaostrza politykę emisyjną

UE zaostrza politykę emisyjną14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji pod nazwą Fit for 55 w celu dostosowania unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.).Trzej wiodący producenci samochodów ciężarowych, Daimler Truck, Traton Group i Volvo Group, podpisali niewiążącą umowę, która ustanowi sieć ogólnodostępnych, wysokowydajnych stacji ładowania pojazdów ciężkich w całej Europie.

2021-07-23
0
198475766_2849985951879843_7181789932523661835_n

FRANCJA. NOWE WARUNKI PRZYJAZDU

8 i 9 czerwca 2021 r. zostały opublikowane dwa dekrety wprowadzające nowe przepisy zdrowotne obowiązujące we Francji, które wejdą w życie 9 czerwca.W przypadku transportu drogowego, lokale gastronomiczne będą otwarte dla zawodowych kierowców transportu drogowego też w godzinach policyjnych (od 23:00 do 6:00).Wymagania dla pojazdów wjeżdżających do Francji: Transport drogowy przyjeżdżający ze strefy zielonej:Nie ma obowiązku badania ani kwarantanny, ale konieczne jest potwierdzenie, że jesteś zdrowy i nie miałeś kontaktu z pacjentami; Pojazdy przybywające z pomarańczowej strefy:Obowiązek badania (z wyłączeniem UK), obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, brak obowiązku pozostania przewoźników z Wielkiej Brytanii w kwarantannie, co musi być potwierdzone w wytycznych na granicach zewnętrznych (inne kraje) Transport drogowy przybywający ze strefy czerwonej:Obowiązek robienia testów, obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, obowiązek pozostania w kwarantannie (klauzula do potwierdzenia w wytycznych granic zewnętrznych, które są aktualnie aktualizowane dla innych krajów) W przypadku przejazdu na Korsykę nie są wymagane żadne testy. W przypadku naziemnego transportu pasażerskiego firmy transportowe nie muszą sprawdzać dokumentów potwierdzających posiadanych przez pasażerów przed wejściem na pokład. Dekret ogranicza ten obowiązek do transportu morskiego i lotniczego.

2021-06-13
0
185183561_2828910677320704_9173655083377867007_n

Drogi wybrane przez nawigatora

Drogi wybrane przez nawigatora

Czasami, ale to się zdarza – nawigator nie prowadzi, a zmyla – i wtedy trafiasz całkowicie w niewłaściwe miejsce.

Kierowcy żartują: “Lenka zawiodła”, wspominając kobiecy głos, który jest w nawigacji.

2021-05-13
0
niemcy (2)

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

Od 24 kwietnia 2021 r. ograniczenia dotyczące COVID-19 w Niemczech zostały uzgodnione na szczeblu federalnym. Nowe zasady dotyczą wszystkich regionów i miast w Niemczech, w których wskaźnik infekcji w ciągu 7 dni przekracza 100.

2021-04-29
0