Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Delegowanie kierowców w Belgii: najważniejsze informacje

belgia-kierowca-delegowanie

Delegowanie kierowców w Belgii to temat, który nadal budzi wiele wątpliwości. Przewoźnicy zastanawiają się, czy wymagany jest przedstawiciel, jakie dokumenty należy wozić w kabinie oraz jakie kary grożą za niereskpektowanie przepisów. OCRK przygotowało odpowiedzi na najważniejsze pytania.

1. Jakie przepisy regulują kwestię pracowników delegowanych w Belgii?

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla pracowników delegowanych w Belgii wprowadziła ustawa Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs.

2. Kiedy występuje obowiązek wypłaty wynagrodzenia?

W myśl informacji przekazanych przez stronę belgijską obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego w Belgii stosuje się w odniesieniu do:

  • transportu na terytorium Królestwa Belgii realizowanego przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim z udziałem pracownika/kierowcy wykonującego transport na zlecenie klienta belgijskiego lub przewoźnika belgijskiego (w związku z umową handlową zawartą pomiędzy tymi dwoma przedsiębiorstwami);
  • kabotażu na terytorium Belgii.

3. Kiedy i jak należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie należy wykonać każdorazowo na okresy, w których wykonywane są przewozy podlegające pod konieczność wypłaty wynagrodzenia minimalnego na terytorium Belgii.

Zgłoszenia dokonywane są za pomocą platformy elektronicznej LIMOSA, dostępnej na stronie: http://www.limosa.be/

Instrukcja dotycząca zgłaszania pracowników dostępna jest TUTAJ.

4. Czy wymagany jest przedstawiciel?

Nie ma obowiązku wyznaczania reprezentanta posiadającego adres korespondencyjny na terytorium Belgii. Wymagana jest jedynie „osoba łącznikowa” – może to być właściciel firmy lub pracownik klienta (zalecamy, by wyznaczona osoba komunikowała się co najmniej w języku angielskim). Nie ma konieczności podpisywania umowy z osobą łącznikową.

Na podstawie: Dekret królewski z dnia 14 września 2017 r. zmieniający dekret królewski z dnia 20 marca 2007 r. w związku z wykonywaniem rozdziału 8 tytułu IV ustawy programowej (I) z dnia 27 grudnia 2006 r. (MB 20.09.2017, 2, s. 86086).

5. Jakie dokumenty są wymagane w pojeździe?

Oprócz standardowych dokumentów w pojeździe wymagane jest potwierdzenie zgłoszenia LIMOSA Document L1. Podobnie, jak w przypadku innych krajów zalecamy także, aby w kabinie pojazdu znajdował się dokument A1.

6. Jakie są zasady rozliczania i stawki płacy minimalnej?

Wynagrodzenie minimalne rozliczane jest zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego dla sektora transportowego obowiązującego w Belgii – Transport routier et la logistique pour compte de tiers: sous-secteur personel roulant.

Oprócz stawki minimalnej za godzinę pracy, układ zbiorowy dla transportu przewiduje również konieczność wypłaty innych dodatków (np. za godziny dyspozycyjności, stażowe, związane z podróżą służbową).

7. Jakie są obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego w sektorze transportowym?

Minimalne stawki wynagrodzenia przedstawia poniższa tabela:

Minimalne-wynagrodzenie--768x659

8. Do kiedy należy wypłacić ewentualne wyrównanie wynagrodzenia?

Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

9. Jakie kary mogą zostać nałożone na przedsiębiorstwo za nieprzestrzeganie powyższych przepisów?

Kary związane z brakiem lub spóźnieniem się z wykonaniem deklaracji LIMOSA mogą wynieść od 400-4.000 euro. Informacje o pozostałych karach dla przewoźników, sięgających kilkudziesięciu tysięcy euro, znajdziemy pod adresem: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=4704

10. Jak często kontrolowane jest spełnienie obowiązku zgłoszeniowego oraz dokumentacja płacowa dotycząca wypłaty wynagrodzenia minimalnego na terenie Belgii?

Na chwilę obecną żaden z klientów OCRK nie przekazał nam informacji o podjętych czynnościach kontrolnych w tym zakresie.

Z uwagi na omówione powyżej zagadnienia należy pamiętać o konieczności prowadzenia rejestrów wjazdów i wyjazdów dla kierowców delegowanych do pracy na terenie Belgii w celu poprawnego ich rozliczenia.

Źródło: OCRK

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Podpis:

Aktualności

dp

Francja chce zmian dla przewoźników do 3,5 DMC. Wśród propozycji m.in. częstsze kontrole techniczne

Francuski poseł Damien Pichereau – znany z dość specyficznego podejścia do branży transportu, dodatkowo odpowiedzialny za wyprowacowanie stanowiska Francji odnośnie do Pakietu Mobilności – przygotował propozycje zmian dla przewoźników do 3,5 DMC. Zakres ich obowiązków, m.in. formalnych, miałby ulec zwiększeniu. Ponadto nowe obowiązki miałby trafić także do Pakietu Mobilności.

2018-04-19
0
Kontrola trzeźwości_LoRes

Piliśmy alkohol? Nie wiemy, że nadal jesteśmy pod wpływem i rano wsiadamy za kółko

Co trzeci kierowca w Polsce wsiadłby za kierownicę wcześniej niż powinien, błędnie szacując czas potrzebny na powrót do stanu trzeźwości, w którym dozwolone jest prowadzenie pojazdu. Podobny odsetek przyznaje, że mógł kiedyś prowadzić samochód pod wpływem alkoholu – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy AlcoSense Laboratories. Wnioski z badania pokazują skalę problemu tzw. nieświadomej nietrzeźwości u polskich kierowców.

2018-04-19
0
jak-radza-sobie-przewoznicy-przed-swietami

A czy Ty jesteś przygotowany na RODO? Rozporządzenie dotyczy każdej firmy, także z branży TSL. Sprawdź, jakie masz obowiązki

Przedsiębiorcy z branży TSL nadal nie zdają sobie sprawy, że Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dotyczy także firm transportowych, logistycznych czy spedycyjnych – innymi słowy, wszystkich tych, które gromadzą i przetwarzają dane: o swoich klientach czy pracownikach. RODO oznacza ogrom nowych obowiązków, na które musimy być przygotowani. 

2018-04-19
0