Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Transport na potrzeby własne: kompendium wiedzy

shutterstock_105470432

Nawet jeśli transport na potrzeby własne swojej firmy realizujemy sporadycznie, to i tak potrzebujemy odpowiednich zezwoleń. Nie warto tego bagatelizować – chociażby z uwagi na dość spore kary, rzędu 8 tys. zł.

Przewóz na potrzeby własne to w zasadzie każdy przejazd należącego do firmy pojazdu po drogach publicznych z ładunkiem lub bez niego (z pasażerami lub bez), wykonywany nieodpłatnie. Z taką formą transportu mamy do czynienia, jeśli wykonywany jest pomocniczo, dodatkowo do głównej formy działalności.

Przepisy

W przypadku, gdy transport wykonywany na potrzeby własne przedsiębiorstwa realizowany jest pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób (razem z kierowcą) lub o masie powyżej 3,5 t, opieramy się na zapisach ustawy o transporcie drogowym. Jeżeli transport stanowi główny kierunek działalności firmy, a oprócz tego pracownicy realizują transport na potrzeby własne przedsiębiorstwa, konieczne jest posiadanie odpowiedniej licencji transportowej. Jeżeli jednak przewóz dokonywany jest jako czynność pomocnicza w pracy przedsiębiorstwa (np. produkcyjnego), wtedy potrzebne jest zaświadczenie o przewozie na potrzeby własne.

Co jednak w przypadku przewozu na potrzeby własne realizowanego za pomocą pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony? Jak twierdzi Piotr Zaszczudłowicz, prawnik, specjalista ds. ewidencji czasu pracy kierowców w Kancelarii Transportowej Legaltrans, odpowiedź nie jest jednoznaczna. „Ważna jest kwestia tego, co będzie przewożone i gdzie przewóz będzie się odbywał. Wskazać jednak można na przepis art. 3 ust.1 pkt. 2 Ustawy o transporcie drogowym: przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów: (…) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy” – tłumaczy.

Jak zdobyć zaświadczenie o przewozie na potrzeby własne?

Warto zaznaczyć, że częstotliwość dokonywania przewozu nie ma tu znaczenia. Możemy przewozić towar sporadycznie, incydentalnie – i nawet wtedy potrzebujemy zaświadczenia. Wyróżniamy dwa rodzaje pozwoleń – zaświadczeń: na krajowy oraz międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy. Pierwsze możemy uzyskać w starostwie właściwym dla miejsca naszej działalności, wydawane jest ono na czas nieokreślony (koszt to 500 zł, szczegóły znajdziemy na stronach internetowych urzędów miast, np. TU). O wydanie drugiego – na okres do 5 lat – musimy się zaś zgłosić do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Pięcioletnie zaświadczenie kosztuje 500 zł (każdy wypis na kolejnych 5 lat to dodatkowe 100 zł, szczegóły oraz wzory wniosków znajdziemy pod TYM linkiem ).

We wniosku zawieramy m.in. dane przedsiębiorcy, NIP, liczba pojazdów. Poza tym dołączamy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki opisane w ustawie o transporcie drogowym i wykaz pojazdów wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych.

Kary

Nie zapominajmy: zaświadczenie jest obowiązkowe. Podczas kontroli funkcjonariusz policji lub inspektor ITD zapyta, czy jesteśmy w stanie poświadczyć wykonywanie przewozu na potrzeby własne. Jeśli przedsiębiorca nie wyrobił zaświadczenia, grozi mu kara grzywny do 8 tys. zł. Z kolei jeżeli zapomnimy o zabraniu ze sobą dokumentów, może to kosztować właściciela firmy lub osobę zarządzającą transportem 2 tys. zł, a zapominalskiego kierowcę – 500 zł.

Kto może przewozić?

Co istotne, przewóz własny musi być realizowany przez przedsiębiorcę lub pracownika, czyli osobę zatrudnioną na umowę o pracę. W związku z tym nawet jeśli przewóz wykonywany jest sporadycznie, nie możemy zlecić go np. w ramach umowy o dzieło czy zlecenie. „Praktyka orzecznicza wskazuje, że definicji pracownika należy szukać w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 j.t. z późn. zm.), a dokładniej w art. 2 (Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę). Takie stanowisko zajął m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 lipca 2007 r. I OSK 1254/06LEX nr 366189” – mówi Piotr Zaszczudłowicz.

Innym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania tzw. osobie współpracującej, czyli współmałżonkowi lub innemu członkowi najbliższej rodziny, pozostającej z nami w gospodarstwie domowym i mieszkającej pod jednym dachem ( szczegóły przedstawiamy w artykule “Rodzinna firma transportowa: czy to się opłaca?”), jednak jak podkreśla prawnik pojawiają się tu pewne wątpliwości. „Zgodnie z wyrokami VI SA/Wa 2265/06 z dnia 12 kwietnia 2007 roku LEX nr 329695 oraz VI SA/Wa 978/06 z dnia 20 października 2006 roku LEX nr 334527 przewóz wykonywany przez małżonka przedsiębiorcy może być uznany za wykonywany na potrzeby własne, jeśli zostaną spełnione pozostałe warunki” – przekonuje.
Pamiętajmy, że pracownik wykonujący przewóz na potrzeby własne firmy wcale nie musi być zatrudniany na stanowisku kierowcy, a na innym, wynikającym z profilu przedsiębiorstwa, jednak musi posiadać odpowiednie uprawnienia – do kierowania pojazdem, zaświadczenie o stanie zdrowia, powinien ponadto spełniać wymagania dotyczące wieku oraz kwalifikacji wstępnej.

Ponadto w przewozach na potrzeby własne obowiązują takie same zasady, jeśli chodzi o czas pracy kierowcy, jak w „standardowym” transporcie drogowym.

***

Kto może wykonywać przewóz na potrzeby własne?

- właściciel
- pracownik zatrudniony na umowę o pracę, niekoniecznie na stanowisku kierowcy
- osoba współpracująca (czyli członek najbliższej rodziny)

***

Czym można przewozić?

Przedsiębiorca musi mieć prawo do dysponowania pojazdami, którymi realizowany jest przewóz na potrzeby własne – mogą to być ciężarówki zakupione, wynajęte, wydzierżawione, wzięte w leasing. Podobnie towar załadowany do ciężarówki: powinien należeć do przedsiębiorcy, być przez niego wyprodukowany, wydobyty, kupiony, sprzedany, wynajęty, naprawiony itd.

Czasami przedsiębiorcy wychodzą z założenia, że jeśli parę razy w roku wsiądą za kółko i przewiozą towary na potrzeby swojej firmy, to w związku ze sporadycznością transportu w zasadzie nie potrzebują zaświadczenia. Nic bardziej mylnego. Wniosek o jego wydanie warto złożyć w starostwie lub siedzibie GITD zaraz po założeniu firmy.

Współpraca merytoryczna: Piotr Zaszczudłowicz, prawnik, specjalista ds. ewidencji czasu pracy kierowców w Kancelarii Transportowej Legaltrans

LEGALTRANS - logo

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

245104594_2935851109959993_1411399817438034755_n

Polska znosi kary za niepłacenie e-TOLL

Polska tymczasowo znosi kary za niepłacenie e-TOLL. Jak informuje Ministerstwo Finansów RP i operator systemu e-TOLL, 30 września 2021 r. rozpoczął się okres przejściowy przeniesienia elektronicznego systemu płatności za opłaty za przejazd na płatnych drogach w Polsce viaTOLL do nowego elektronicznego zakończenie systemu płatności e-TOLL. Od 1 października system e-TOLL jest jedynym systemem, za pomocą którego można dokonywać płatności elektronicznych. Od tego dnia nie działają również urządzenia viaBOX i viaAUTO.Konto w systemie viaTOLL musi zostać usunięte.Według Ministerstwa Finansów RP, w początkowym okresie po odłączeniu viaTOLL, za naruszenia korzystania z systemu e-TOLL będą stosowane nie kary, ale ostrzeżenia. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

2021-10-12
0
220300993_2878300922381679_1943562348840315047_n

UE zaostrza politykę emisyjną

UE zaostrza politykę emisyjną14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji pod nazwą Fit for 55 w celu dostosowania unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.).Trzej wiodący producenci samochodów ciężarowych, Daimler Truck, Traton Group i Volvo Group, podpisali niewiążącą umowę, która ustanowi sieć ogólnodostępnych, wysokowydajnych stacji ładowania pojazdów ciężkich w całej Europie.

2021-07-23
0
198475766_2849985951879843_7181789932523661835_n

FRANCJA. NOWE WARUNKI PRZYJAZDU

8 i 9 czerwca 2021 r. zostały opublikowane dwa dekrety wprowadzające nowe przepisy zdrowotne obowiązujące we Francji, które wejdą w życie 9 czerwca.W przypadku transportu drogowego, lokale gastronomiczne będą otwarte dla zawodowych kierowców transportu drogowego też w godzinach policyjnych (od 23:00 do 6:00).Wymagania dla pojazdów wjeżdżających do Francji: Transport drogowy przyjeżdżający ze strefy zielonej:Nie ma obowiązku badania ani kwarantanny, ale konieczne jest potwierdzenie, że jesteś zdrowy i nie miałeś kontaktu z pacjentami; Pojazdy przybywające z pomarańczowej strefy:Obowiązek badania (z wyłączeniem UK), obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, brak obowiązku pozostania przewoźników z Wielkiej Brytanii w kwarantannie, co musi być potwierdzone w wytycznych na granicach zewnętrznych (inne kraje) Transport drogowy przybywający ze strefy czerwonej:Obowiązek robienia testów, obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, obowiązek pozostania w kwarantannie (klauzula do potwierdzenia w wytycznych granic zewnętrznych, które są aktualnie aktualizowane dla innych krajów) W przypadku przejazdu na Korsykę nie są wymagane żadne testy. W przypadku naziemnego transportu pasażerskiego firmy transportowe nie muszą sprawdzać dokumentów potwierdzających posiadanych przez pasażerów przed wejściem na pokład. Dekret ogranicza ten obowiązek do transportu morskiego i lotniczego.

2021-06-13
0
185183561_2828910677320704_9173655083377867007_n

Drogi wybrane przez nawigatora

Drogi wybrane przez nawigatora

Czasami, ale to się zdarza – nawigator nie prowadzi, a zmyla – i wtedy trafiasz całkowicie w niewłaściwe miejsce.

Kierowcy żartują: “Lenka zawiodła”, wspominając kobiecy głos, który jest w nawigacji.

2021-05-13
0
niemcy (2)

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

Od 24 kwietnia 2021 r. ograniczenia dotyczące COVID-19 w Niemczech zostały uzgodnione na szczeblu federalnym. Nowe zasady dotyczą wszystkich regionów i miast w Niemczech, w których wskaźnik infekcji w ciągu 7 dni przekracza 100.

2021-04-29
0