Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Uszkodzona karta kierowcy. Co robić?

uszkodzona-karta

Karta kierowcy to jeden z najważniejszych posiadanych przez niego dokumentów, którego należy strzec jak oka w głowie. Co jednak w przypadku, gdy karta ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu, zgubieniu lub zostanie skradziona? Co powinien zrobić kierowca? Oczywiście, nadal może dokonywać przewozu, jednak pod pewnymi warunkami.

Przede wszystkim konieczna jest znajomość przepisów. „Jeżeli dojdzie do zgubienia karty kierowcy należy stosować przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego” – wskazuje Karolina Wierzchowska, prawnik Kancelarii Transportowej Legaltrans.

Uszkodzona karta kierowcy: co należy zrobić?

Na taką okazję opracowano specjalne procedury działania. Kierowca, który stracił kartę lub ją uszkodził w sposób uniemożliwiający dalsze użytkowanie, przed rozpoczęciem przewozu powinien wydrukować dane prowadzonego pojazdu (wykonać wydruk z tachografu) wraz z wypisanymi swoimi danymi, jak imię i nazwisko, PESEL, numer karty kierowcy i/lub prawa jazdy). Jeśli od ostatniego użycia karty wystąpiły inne czynności związane z pracą (inna praca, przerwy, odpoczynki), kierowca musi uzupełnić dokument o odpowiednie informacje. Następnie podpisuje się na takim dokumencie.

Po zakończeniu przewozu lub na koniec dnia pracy także należy wydrukować informacje zarejestrowane przez tachograf – na wydruku kierowca również umieszcza swoje dane, opisuje inne czynności i składa podpis. Dzięki temu będzie mógł udowodnić, jakie czynności zostały przedsięwzięte danego dnia oraz czy przepisy dotyczące czasu pracy nie zostały złamane. Podsumowując: kierowca powinien dysponować dwoma wydrukami za każdy dzień pracy.

Uszkodzona karta kierowcy. Kiedy czeka nas kara?

Co natomiast w sytuacji, gdy kierowca nie dopełnił obowiązku prowadzenia dokumentacji po utracie karty? Jeśli podczas kontroli nie będzie mógł przedstawić wymaganych wydruków, zostanie ukarany mandatem w wysokości 200 zł za każdy brakujący wydruk (jednak nie więcej niż 1000 zł). Przedsiębiorca z kolei musi liczyć się z wszczęciem postępowania zagrożonego karą 100 zł za wykonywanie przewozu przez kierowcę nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu za każdy brakujący wydruk (już bez ograniczeń odnośnie do wysokości grzywny).

Uszkodzona karta kierowcy? Potrzebujemy nowej

Co ponadto? „Kierowca musi w terminie siedmiu dni kalendarzowych wystąpić o kartę zastępczą do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania. Organy te wydają kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie” – podpowiada prawnik. Jeśli karta kierowcy została zniszczona w sposób uniemożliwiający użytkowanie lub działa wadliwie, konieczne jest więc zwrócenie się do PWPW listem poleconym. Podczas kontroli należy okazać kopię zgłoszenia do PWPW faktu zgubienia karty oraz kopię nowo złożonego wniosku z potwierdzeniem nadania o wydanie duplikatu.

Kradzież

Co natomiast w przypadku kradzieży? Konieczne jest zgłoszenie tego faktu policji kraju, w którym dokonano kradzieży. Jeśli kierowca nie zgłosi kradzieży na policję i nie będzie mógł udowodnić tego podczas kontroli, nie ma prawa kontynuowania przewozu. W razie dalszej jazdy ryzykuje karą pieniężną za jazdę bez karty (tak ta sytuacja będzie intepretowana przez organy kontrolujące).

Jazda przez 15 dni

Jeśli kierowca wypełni wszystkie wskazane obowiązki formalne, może kontynuować realizowanie przewozów bez karty przez maksymalnie 15 dni kalendarzowe lub okres dłuższy, jeśli musi odstawić pojazd do bazy po warunkiem, że udowodni obiektywny brak możliwości przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu. „Dowód mogą stanowić: protokół policyjny w sprawie kradzieży lub utraty karty, dokument formalnego powiadomienia właściwych organów lub potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wymiany karty – tłumaczy Karolina Wierzchowska. Mimo że termin 15 dni kalendarzowych może zostać przekroczony, jeżeli wniosek o wydanie zastępczej karty kierowcy zostaje złożony pod koniec okresu siedmiu dni kalendarzowych, po czym dostarczenie karty zastępczej przez właściwe organy następuje pod koniec okresu ośmiu dni roboczych, nie powoduje to zmiany okresu 15 dni kalendarzowych określonego w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w przypadku gdy kierowcy zezwolono na kontynuowanie jazdy bez karty kierowcy lub w dłuższym okresie, jeśli jest to konieczne w celu odprowadzenia pojazdu do bazy” – kontynuuje prawnik.

Podkreślmy więc raz jeszcze – potrzebujemy następujących dokumentów:

zgłoszenia kradzieży na policję,

zgłoszenia do PWPW faktu zgubienia karty (kierowca musi ponadto posiadać przy sobie kopię nowo złożonego wniosku z potwierdzeniem nadania o wydanie duplikatu lub)

uszkodzonej karty, a po jej odesłaniu – kopii wniosku z potwierdzeniem nadania o wydanie nowej karty

„Kierowca jadący bez karty może uniknąć kary, dopełniając obowiązków zgłoszeniowych oraz wykonując stosowne wydruki wraz z wymaganymi opisami” – podsumowuje Karolina Wierzchowska z kancelarii Legaltrans.
Współpraca merytoryczna: Karolina Wierzchowska, prawnik Kancelarii Transportowej Legaltrans

LEGALTRANS - logo

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

vlcsnap-error730

Dzięki kamerom termowizyjnym pojazd zobaczy przeszkody z odległości nawet 200 metrów

Kamery termowizyjne montowane obecnie w luksusowych samochodach pozwalają wychwycić obecność obiektu na drodze z odległości nawet 200 metrów, zapewniając kierowcy niemal trzykrotnie więcej czasu na reakcję niż zwykłe reflektory. Wkrótce kamery takie mogą się stać podstawowym wyposażeniem inteligentnych samochodów autonomicznych. Pozwolą dostrzec pieszych z dużej odległości, pozwalając maszynie szybciej zareagować na zdarzenia drogowe i zwiększyć szansę na uniknięcie wypadku. Zaprezentowano już pierwszy autonomiczny pojazd wyposażony w kamery termowizyjne.

2019-01-21
0