Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Strajk przewoźników już w piątek! Polski i europejski transport stanie na jeden dzień

strajk-przewoznikow

Polscy transportowcy nie zgadzają się na wprowadzenie Pakietu Mobilności. Ich zdaniem powstrzymać polityków może tylko ostry sprzeciw. Już w piątek 28 czerwca odbędzie się strajk właścicieli firm transportowych, spedytorów i kierowców ciężarówek. Strajk przewoźników: czego możemy się spodziewać?

Strajk początkowo zaplanowano jako inicjatywę ogólnopolską, jednak swoje poparcie wyraziły inne kraje europejskie, które nie zgadzają się na działania protekcjonistyczne. Dotyczy to głównie branży Europy Środkowo-Wschodniej.

– Strajk nie będzie skierowany przeciwko komukolwiek, nie ma także na celu utrudnianie funkcjonowania innym i dlatego nie będzie polegał na blokowaniu dróg czy innych tego typu działaniach – informują organizatorzy.

Celem akcji jest uświadomienie – politykom, społeczeństwu – jak ogromne znaczenie dla gospodarki ma transport oraz czym grozi zachwianie zasad jego funkcjonowania. – Dlatego będzie polegał jedynie na powstrzymaniu się w tym dniu od jakichkolwiek operacji związanych z wykonywaniem przewozów. W tym dniu absolutnie wszystkie firmy transportowe nie będą podejmowały ładunków i ich rozładowywały, nie będą przyjmowały zleceń na przewozy, informowały o położeniu pojazdów, kontaktowały się z klientami, a także tankowały pojazdów – mówią organizatorzy.

Czemu ma służyć taka forma protestu? Przewoźnicy, spedytorzy i kierowcy poprzez zatrzymanie europejskiego transportu na jeden dzień chcą skłonić decydentów do przemyśleń, czym, jakimi konsekwencjami grozi upadek branży w przypadku wprowadzenia nieprzychylnych, bezzasadnych i często wręcz absurdalnych przepisów.

Dlaczego strajk przewoźników, kierowców i spedytorów nie zakłada blokowania dróg i tworzenia korków? Zdaniem organizatorów branży nie stać na blokady. Ponadto nie chcą, aby protest był negatywnie odbierany przez innych. Z drugiej strony oczywiście dążą do tego, aby ich działania nie przeszły niezauważone.

Według zapowiedzi organizatorów udział w strajku zadeklarowało ponad 7 tys. spedytorów i 90 proc. z 11 tys. ankietowanych kierowców.

Strajk przewoźników – postulaty

1. Zniesienie jakichkolwiek administracyjnych limitów ilości operacji transportowych wewnątrz EU. Niech steruje tym po prostu wolny rynek zgodnie z ideą powstania EU. Nie oznacza to jednak dowolności w systemie pracy kierowcy, który musi uwzględniać prawo kierowcy do odpoczynku oraz powrotu do domu co określony czas np co 4 czy 6 tygodni.

2. Zniesienie obowiązku tworzenia dokumentacji pracowniczej w języku kraju, w którym wykonywany jest transport i wydanie zakazu nakładania obowiązku tworzenia takiej dokumentacji, powoływania przedstawicieli itd.

3. Objęcie transportu międzynarodowego i kabotaży jednolitym podatkiem VAT odprowadzanym do kraju, w którym zakończono transport lub na rachunek EU.

4. Ujednolicenie w całej EU w jednym akcie prawnym wszelkich zasad przeprowadzania operacji transportowych i zakaz stawiania dodatkowych wymogów w jakiejkolwiek formie przez poszczególne państwa członkowskie.

5. Powstanie jednolitego ogólnoeuropejskiego funduszu emerytalnego dla kierowców międzynarodowych i objęcie ich jednolitymi w całej EU zasadami wynagradzania.

6. Uproszczenie systemu rozliczenia czasu pracy kierowców.

7. Wprowadzenie zakazu terminów płatności za transport dłuższych niż 30 dni.

8. Obowiązkowa implementacja przez wszystkie kraje EU przepisów o elektronicznym liście przewozowym.

9. Uaktualnienie Konwencji CMR poprzez dostosowanie jej do technologii XXI wieku oraz zobowiązanie wszystkich krajów EU do ujednolicenia przepisów prawa przewozowego.

10. Wprowadzenie jednolitej w całej EU stawki minimalnej za pracę na stanowisku kierowcy.

11. Wycofanie się z projektu prowadzenia tachografów dla pojazdów do 3.500kg DMC i zakaz wprowadzenia takiego wymogu przez Państwa członkowskie.

12. Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia spedycji od bankructwa

strajk-przewoznikow

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

zmiany-w-europie

Jak zmiany w Europie wpłyną na polski transport i gospodarkę?

Najnowszy raport World Economic Outlook wskazuje, że przewidywany wzrost gospodarczy na świecie w 2019 roku utrzymuje się na poziomie 3 proc. To znaczący spadek w porównaniu do 2017 roku, kiedy wynosił on 3,8 proc. Prognozy na 2020 rok to globalny wzrost do 3,4 proc., przy czym gospodarki państw rozwiniętych mają zwolnić do 1,7 proc. W ubiegłym roku Polska dołączyła do tego właśnie grona, awansując z grupy krajów rozwijających się.

2019-11-07
0
jazda-na-swiatlach-mijania

DOBA kierowcy – co warto o niej wiedzieć?

Każdy z branży pamięta moment, kiedy transport zelektryzowała zmiana taryfikatorów dotyczących naruszeń reguł czasu pracy, odpoczynków. Najbardziej medialnym przepisem stał się art. 21 Ustawy o czasie pracy kierowców, czyli ograniczenie czasu pracy w DOBIE ze względu na porę nocną. O ile o samym przepisie można znaleźć wiele publikacji, to dość pobieżnie w każdej z nich autorzy odnoszą się do definicji DOBY. Doba kierowcy – co należy o niej wiedzieć? 

2019-11-06
0
buspas-olszyn

Na czerwonym, po buspasie, z magnesem…

Kierowca kusił los i… w końcu się przeliczył. Aż prosił się o kontrolę – przejechał na czerwonym świetle. Wtedy okazało się, że korzysta z manipulatora tachografu, co w świetle polskiego prawa jest przestępstwem.

2019-11-06
0