Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Samozatrudniony kierowca: czy to bezpieczna forma współpracy, zarówno dla kierowcy, jak i przewoźnika?

samozatrudniony-kierowca

Z uwagi na rosnące koszty wiążące się z zatrudnianiem kierowców na umowę o pracę, wielu przedsiębiorców decyduje się na współpracę z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Zjawisko to jest doskonale widoczne w branży przewoźników do 3,5 tony. Czy taka forma współpracy jest atrakcyjniejsza zarówno dla kierowcy-przewoźnika, jak i firmy-przewoźnika? Czym ryzykują obie strony? Samozatrudniony kierowca – przedstawiamy plusy i minusy. 

Czy zlecenie transportu przewoźnikowi współpracującemu z kierowcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą jest bezpieczne dla kontrahenta?

W świetle prawa jest. Zgodnie z konwencją CMR to na ciąży odpowiedzialność za przewóz. Według przepisów przewoźnik jest odpowiedzialny m.in. za „czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania przewozu.” Podobne zapisy znajdziemy także w polskim Prawie przewozowym.

Czy w związku z tym prowadzenie firmy transportowej w oparciu o współpracę z kierowcami-przewoźnikami jest bezpieczne dla przedsiębiorstwa?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca mógł żądać zadośćuczynienia za straty poczynione z winy samozatrudnionemu kierowcy, czyli w praktyce podwykonawcy, na drodze sądowej. Nie należy to do rzadkich praktyk.

Co jest lepszym rozwiązaniem dla kierowcy: samozatrudnienie czy umowę o pracę?

Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem dla kierowcy jest zatrudnienie na umowę o pracę, niż współpraca z firmą w ramach własnej działalności gospodarczej. Po pierwsze, przenoszenie odpowiedzialności materialnej za szkody poniesione przez przedsiębiorstwo z winy kierowcy jest sztywno regulowane przez kodeks pracy, który chroni w tym temacie pracownika. Dotyczy to zarówno uszkodzenia pojazdu, jaki strat w przewożonym towarze. Przepisy rozróżniają tu przede wszystkim szkodę umyślną i nieumyślną. „Jeśli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości” – mówi art. 122 k.p. Oznacza to, że jeśli przewoźnik chciałby pełnego pokrycia szkód, musiałby w pierwszej kolejności udowodnić celowość czy nawet działanie z premedytacją.

Z kolei kierowca-przewoźnik współpracujący z firmą-przewoźnikiem w świetle umowy przewozu przejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe podczas transportu (co reguluje prawo przewozowe, czyli konwencja CMR lub Prawo Przewozowe). Nawet jeśli firma zlecająca przewóz ma polisę OCP, to ubezpieczyciel po wypłaceniu odszkodowania zażąda od kierowcy zwrotu kosztów. Jednym z możliwych rozwiązań jest wykupienie przez samozatrudnionego kierowcę polisę OCP, która zabezpieczy go na tego rodzaju sytuacje. Należy się jednak liczyć ze sporymi kosztami takiej polisy.

Samozatrudniony kierowca: co samozatrudnienie oznacza dla kierowcy?

Jeśli kierowca zdecyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, musi pamiętać, że oprócz przepisów ruchu drogowego – co jest oczywiste – obowiązują go również przepisy wynikające z realizowania transportu drogowego (podobnie jak w przypadku kierowcy zatrudnionego na umowę o pracę). Dotyczy to m.in. przepisów związanych z czasem pracy i odpoczynku.

Co kluczowe kierowca samozatrudniony, czyli kierowca-przewoźnik ponosi konsekwencje naruszenia pewnych regulacji wynikających z prawa transportowego, za co w przypadku umowy o pracę odpowiadałby jego pracodawca. Nie oznacza to jednak, że firma współpracująca z takim kierowcą nie musi obawiać się konsekwencji łamania przepisów przez samozatrudnionego. Co prawda grzywnę np. za przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu zapłacić kierowca-przewoźnik, to jeśli dojdzie do zatrzymania pojazdu na parkingu danych służb, a przewóz realizowany był pojazdem należącym do firmy, to właśnie ona będzie musiała ponieść koszty przestoju i ewentualnych spóźnień w dostarczeniu ładunku.

***

Samozatrudniony kierowca: więcej plusów czy minusów? Komentarz Karoliny Kiwior, prawnika Kancelarii Transportowej Legaltrans

Analizując kwestie związane z samozatrudnieniem kierowców w transporcie należy brać pod uwagę wiele czynników. Pierwszym z nich jest to, czy nie mamy do czynienia z samozatrudnieniem pozornym, czyli takim, w którym kierowca co prawda posiada założoną działalność gospodarczą, ale ma jednego kontrahenta, którego pojazd prowadzi i który pozyskuje zlecenia, udostępnia wszelkie zezwolenia, ubezpieczenie itd., co oznacza, że faktycznie zachowuje się jak pracodawca. Taka sytuacja jest niebezpieczna – taka forma współpracy może być kwestionowana zarówno przez polskie i zagraniczne służby kontrolne (chociażby w zakresie spełniania wymogów związanych z europejskimi płacami minimalnymi), a dodatkowo w niektórych przypadkach grozi przewoźnikowi roszczeniem od kierowcy o ustalenie stosunku pracy.

Jednakże jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której działalność gospodarcza kierowcy-przewoźnika nie jest pozorna, można wówczas dostrzec wiele plusów takiego rozwiązania, takich jak elastyczność w kształtowaniu zasad współpracy, łatwość zmiany kontrahenta dla obu stron takiej umowy, możliwość wykonywania dodatkowych, często atrakcyjnych pod względem wynagrodzenia zleceń przez kierowcę-przewoźnika, a w przypadku podmiotu dającego zlecenia brak konieczności utrzymywania pracowników w okresach, w których zleceń jest mało.

Dla pracodawców współpraca z kierowcami w oparciu o samozatrudnienie jest korzystna pod względem kosztów, które muszą w związku z nią ponosić. Kierowcy również mogą preferować taką formę, gdyż otrzymują większe wynagrodzenie na tzw. „rękę”, jednakże konieczność samodzielnego opłacenia wszelkich danin publicznych może okazać się dla niektórych z nich problematyczna.

Reasumując, samozatrudnienie można oceniać pozytywnie pod warunkiem, że jest ono prawidłowo zorganizowane pod względem prawnym, tak aby przedsiębiorca zlecający przewozy nie był zagrożony karami i roszczeniami, a kierowca-przewoźnik potrafi odpowiednio organizować swoją pracę i zdaje sobie sprawę ze wszystkich ryzyk związanych z wykonywaniem zadań przewozowych w ramach własnej działalności gospodarczej.

Komentarze

truckeronroad.com 2018-05-18 18:58

Oceniać pozytywnie?! Nie w tym kraju...


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

245104594_2935851109959993_1411399817438034755_n

Polska znosi kary za niepłacenie e-TOLL

Polska tymczasowo znosi kary za niepłacenie e-TOLL. Jak informuje Ministerstwo Finansów RP i operator systemu e-TOLL, 30 września 2021 r. rozpoczął się okres przejściowy przeniesienia elektronicznego systemu płatności za opłaty za przejazd na płatnych drogach w Polsce viaTOLL do nowego elektronicznego zakończenie systemu płatności e-TOLL. Od 1 października system e-TOLL jest jedynym systemem, za pomocą którego można dokonywać płatności elektronicznych. Od tego dnia nie działają również urządzenia viaBOX i viaAUTO.Konto w systemie viaTOLL musi zostać usunięte.Według Ministerstwa Finansów RP, w początkowym okresie po odłączeniu viaTOLL, za naruszenia korzystania z systemu e-TOLL będą stosowane nie kary, ale ostrzeżenia. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

2021-10-12
0
220300993_2878300922381679_1943562348840315047_n

UE zaostrza politykę emisyjną

UE zaostrza politykę emisyjną14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji pod nazwą Fit for 55 w celu dostosowania unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.).Trzej wiodący producenci samochodów ciężarowych, Daimler Truck, Traton Group i Volvo Group, podpisali niewiążącą umowę, która ustanowi sieć ogólnodostępnych, wysokowydajnych stacji ładowania pojazdów ciężkich w całej Europie.

2021-07-23
0
198475766_2849985951879843_7181789932523661835_n

FRANCJA. NOWE WARUNKI PRZYJAZDU

8 i 9 czerwca 2021 r. zostały opublikowane dwa dekrety wprowadzające nowe przepisy zdrowotne obowiązujące we Francji, które wejdą w życie 9 czerwca.W przypadku transportu drogowego, lokale gastronomiczne będą otwarte dla zawodowych kierowców transportu drogowego też w godzinach policyjnych (od 23:00 do 6:00).Wymagania dla pojazdów wjeżdżających do Francji: Transport drogowy przyjeżdżający ze strefy zielonej:Nie ma obowiązku badania ani kwarantanny, ale konieczne jest potwierdzenie, że jesteś zdrowy i nie miałeś kontaktu z pacjentami; Pojazdy przybywające z pomarańczowej strefy:Obowiązek badania (z wyłączeniem UK), obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, brak obowiązku pozostania przewoźników z Wielkiej Brytanii w kwarantannie, co musi być potwierdzone w wytycznych na granicach zewnętrznych (inne kraje) Transport drogowy przybywający ze strefy czerwonej:Obowiązek robienia testów, obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, obowiązek pozostania w kwarantannie (klauzula do potwierdzenia w wytycznych granic zewnętrznych, które są aktualnie aktualizowane dla innych krajów) W przypadku przejazdu na Korsykę nie są wymagane żadne testy. W przypadku naziemnego transportu pasażerskiego firmy transportowe nie muszą sprawdzać dokumentów potwierdzających posiadanych przez pasażerów przed wejściem na pokład. Dekret ogranicza ten obowiązek do transportu morskiego i lotniczego.

2021-06-13
0
185183561_2828910677320704_9173655083377867007_n

Drogi wybrane przez nawigatora

Drogi wybrane przez nawigatora

Czasami, ale to się zdarza – nawigator nie prowadzi, a zmyla – i wtedy trafiasz całkowicie w niewłaściwe miejsce.

Kierowcy żartują: “Lenka zawiodła”, wspominając kobiecy głos, który jest w nawigacji.

2021-05-13
0
niemcy (2)

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

Od 24 kwietnia 2021 r. ograniczenia dotyczące COVID-19 w Niemczech zostały uzgodnione na szczeblu federalnym. Nowe zasady dotyczą wszystkich regionów i miast w Niemczech, w których wskaźnik infekcji w ciągu 7 dni przekracza 100.

2021-04-29
0