Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, czyli jak uniknąć podwójnego opodatkowania

legaltrans flota 2b

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uważana za bardzo bezpieczną formę dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo to, w ostatnim czasie dochodzi do wielu przekształceń spółek kapitałowych w spółki osobowe. Chcemy w ten sposób uniknąć podwójnego opodatkowania.

Spółka komandytowa jest spółką osobową, której celem jest prowadzenie działalności pod własną firmą, w której rozróżniamy dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. To właśnie komplementariusz odpowiada bez ograniczeń wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona wyłącznie do wysokości tzw. sumy komandytowej określonej w umowie spółki (która może być wyłącznie symboliczna). W przypadku wniesienia przez nich wkładów co najmniej w równych wysokości sumy komandytowej, ich odpowiedzialność osobista jest całkowicie wyłączona. Co do zasady, to komplementariusze prowadzą sprawy spółki i ją reprezentują, choć wspólnicy mogą to dowolnie zmienić.

Wśród licznych zalet tej formy prawnej należy wymienić przede wszystkim:

  • dużą swobodę w kształtowaniu podziału zysków i strat pomiędzy wspólnikami,
  • brak wymagań co do sumy komandytowej oraz minimalnego kapitału zakładowego,
  • możliwość kontynuowana działalności po śmierci jednego ze wspólników,
  • a także brak ograniczeń podmiotowych co do tego, kto może być komplementariuszem i komandytariuszem.

jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Optymalnym rozwiązaniem jest model spółki, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem – osoba fizyczna. W tej sytuacji, to właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie odpowiedzialna bez ograniczeń za zobowiązania spółki komandytowej. Z kolei z istoty spółki z o.o. wynika, że za jej zobowiązania wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności.

Wspomniany wcześniej brak podwójnego opodatkowania wynika z faktu, że to nie spółka komandytowa jest podatnikiem podatku dochodowego, lecz każdy z jej wspólników. Jeżeli jednocześnie komplementariusz będzie miał niewielki udział w zysku, to podwójne opodatkowanie sp. z o.o. będzie niewielkie. Dla porównania, dochód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest opodatkowany podatkiem CIT, a następnie wypłacona dywidenda każdemu z jej wspólników podlega podatkowi PIT. Podobnie jak w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, w spółce komandytowej konieczne jest co do zasady prowadzenie pełnej księgowości (istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w wypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie o rachunkowości).

Procedura przekształcenia spółki kapitałowej w osobową jest oparta na przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. W tym celu należy przygotować plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami (m.in. projekt uchwał w sprawie przekształcenia, projekt umowy spółki komandytowej, wycena składników majątku sp. z o.o. czy sprawozdanie finansowe). Plan przekształcenia należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności. Kolejnym krokiem jest podjęcie stosownych uchwał o przekształceniu oraz szeregu oświadczeń. Spółka przekształcana (sp. z o.o.) staje się spółką przekształconą (sp. k.) z chwilą jej wpisu do rejestru.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej. Wszelkie zawarte umowy przez spółkę przekształcaną nadal obowiązują, a wszystkie prawa rzeczowe należne spółce przekształcanej np. własność nieruchomości, użytkowanie, przechodzą na spółkę przekształconą. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały jej przyznane przed przekształceniem, chyba że ustawa lub sama decyzja stanowią inaczej. Ustawa o transporcie drogowym z zasady nie pozwala odstępować, ani przenosić na osoby trzecie uprawnień wynikających z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowych. Jednakże, w razie zgodnego z przepisami KSH przekształcenia przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję, uprawniony organ przenosi w drodze decyzji administracyjnej uprawnienia z nich wynikające na spółkę przekształconą. Ponadto warto pamiętać, że zmiana formy prowadzenia działalności w wyniku przekształcenia spółki z o.o. na spółkę komandytową skutkuje zachowaniem dotychczasowego numeru NIP i REGON spółki (co nie spowoduje utraty miejsca np. na giełdzie transportowej).

Podsumowując:

  • spółka komandytowa pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej bez podwójnego obciążenia podatkowego (dla wspólników i spółki),
  • umożliwia wniesienie do spółki wkładu w postaci np. świadczenia pracy lub usług (niedopuszczalne przy spółce kapitałowej),
  • a także pozwala ograniczyć odpowiedzialność wspólników.

Umowa spółki komandytowa charakteryzuje się elastycznością konstrukcji, dzięki temu daje wspólnikom bardzo szerokie możliwości modyfikowania postanowień ustawowych. Co więcej, ta forma prawna wprowadza także elastyczność dysponowania zyskiem spółki, w szczególności daje możliwość podjęcia uchwał o wypłacie zaliczek na poczet zysku w czasie trwania roku obrotowego oraz bieżącego rozliczania przez wspólników dochodów i strat spółki ze stratami i dochodami z innych przedsięwzięć gospodarczych.

jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Autorzy:

Agata Kowalska, radca prawny, partner w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Łukasz Medaj – prawnik w Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Magdalena Golonka, radca prawny w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

LEGALTRANS - logo

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

245104594_2935851109959993_1411399817438034755_n

Polska znosi kary za niepłacenie e-TOLL

Polska tymczasowo znosi kary za niepłacenie e-TOLL. Jak informuje Ministerstwo Finansów RP i operator systemu e-TOLL, 30 września 2021 r. rozpoczął się okres przejściowy przeniesienia elektronicznego systemu płatności za opłaty za przejazd na płatnych drogach w Polsce viaTOLL do nowego elektronicznego zakończenie systemu płatności e-TOLL. Od 1 października system e-TOLL jest jedynym systemem, za pomocą którego można dokonywać płatności elektronicznych. Od tego dnia nie działają również urządzenia viaBOX i viaAUTO.Konto w systemie viaTOLL musi zostać usunięte.Według Ministerstwa Finansów RP, w początkowym okresie po odłączeniu viaTOLL, za naruszenia korzystania z systemu e-TOLL będą stosowane nie kary, ale ostrzeżenia. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

2021-10-12
0
220300993_2878300922381679_1943562348840315047_n

UE zaostrza politykę emisyjną

UE zaostrza politykę emisyjną14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji pod nazwą Fit for 55 w celu dostosowania unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.).Trzej wiodący producenci samochodów ciężarowych, Daimler Truck, Traton Group i Volvo Group, podpisali niewiążącą umowę, która ustanowi sieć ogólnodostępnych, wysokowydajnych stacji ładowania pojazdów ciężkich w całej Europie.

2021-07-23
0
198475766_2849985951879843_7181789932523661835_n

FRANCJA. NOWE WARUNKI PRZYJAZDU

8 i 9 czerwca 2021 r. zostały opublikowane dwa dekrety wprowadzające nowe przepisy zdrowotne obowiązujące we Francji, które wejdą w życie 9 czerwca.W przypadku transportu drogowego, lokale gastronomiczne będą otwarte dla zawodowych kierowców transportu drogowego też w godzinach policyjnych (od 23:00 do 6:00).Wymagania dla pojazdów wjeżdżających do Francji: Transport drogowy przyjeżdżający ze strefy zielonej:Nie ma obowiązku badania ani kwarantanny, ale konieczne jest potwierdzenie, że jesteś zdrowy i nie miałeś kontaktu z pacjentami; Pojazdy przybywające z pomarańczowej strefy:Obowiązek badania (z wyłączeniem UK), obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, brak obowiązku pozostania przewoźników z Wielkiej Brytanii w kwarantannie, co musi być potwierdzone w wytycznych na granicach zewnętrznych (inne kraje) Transport drogowy przybywający ze strefy czerwonej:Obowiązek robienia testów, obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, obowiązek pozostania w kwarantannie (klauzula do potwierdzenia w wytycznych granic zewnętrznych, które są aktualnie aktualizowane dla innych krajów) W przypadku przejazdu na Korsykę nie są wymagane żadne testy. W przypadku naziemnego transportu pasażerskiego firmy transportowe nie muszą sprawdzać dokumentów potwierdzających posiadanych przez pasażerów przed wejściem na pokład. Dekret ogranicza ten obowiązek do transportu morskiego i lotniczego.

2021-06-13
0
185183561_2828910677320704_9173655083377867007_n

Drogi wybrane przez nawigatora

Drogi wybrane przez nawigatora

Czasami, ale to się zdarza – nawigator nie prowadzi, a zmyla – i wtedy trafiasz całkowicie w niewłaściwe miejsce.

Kierowcy żartują: “Lenka zawiodła”, wspominając kobiecy głos, który jest w nawigacji.

2021-05-13
0
niemcy (2)

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

Od 24 kwietnia 2021 r. ograniczenia dotyczące COVID-19 w Niemczech zostały uzgodnione na szczeblu federalnym. Nowe zasady dotyczą wszystkich regionów i miast w Niemczech, w których wskaźnik infekcji w ciągu 7 dni przekracza 100.

2021-04-29
0