Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Po co w firmie transportowej ubezpieczenie GAP?

ubezpieczenie-gap

W razie kradzieży lub zniszczenia pojazdu często zostajemy z niczym. Dlatego tak ważna jest polisa AC. Nie zapominajmy tylko, że nie pokryje ona wydatków związanych z zakupem nowej ciężarówki, często musimy się też martwić o zobowiązania względem leasingodawcy. Może warto wykupić ubezpieczenie GAP, aby uchronić firmę transportową od tych przykrych finansowych konsekwencji?

Pojazd traci na wartości w zasadzie od dnia kupna, szczególnie w przypadku nowej ciężarówki lub naczepy. Jednocześnie należy pamiętać, że w razie zniszczenia lub kradzieży pojazdu odszkodowanie może pokryć nam jedynie wartość szkody. Co najwyżej będzie to wartość ciężarówki w momencie zdarzenia, ale z pewnością nie w momencie kupna – odszkodowanie nie może przekraczać wartości szkody (inaczej oznaczałoby to możliwość wzbogacenia się na ubezpieczeniu). Problem jest tym poważniejszy, jeśli pojazd był wzięty w leasing – w tym przypadku nasze zobowiązania względem leasingodawcy są znaczne. Przedsiębiorca zostaje bez ciężarówki i z kredytem.

Co to GAP?

Czy można się ustrzec od tego rodzaju sytuacji? Ryzyko, że właściciel firmy transportowej wpadnie w poważne tarapaty finansowe wskutek wypadku lub kradzieży pojazdu niweluje polisa GAP (Guaranteed Asset Protection), czyli ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej, jak kradzież lub zniszczenie pojazdu. W definicji tej kryje się więc jednocześnie kluczowy argument „za”. Możemy bowiem liczyć na odszkodowanie w wysokości wartości pojazdu w momencie jego kupna, a nie w momencie zdarzenia.

Ubezpieczenie GAP stanowi swego rodzaju uzupełnienie polisy autocasco (AC). Innymi słowy uzyskujemy dodatkowe odszkodowanie pokrywające różnicę pomiędzy sumą, za którą został zakupiony pojazd, a odszkodowaniem z autocasco obliczanym w oparcie o wartość rynkową. Dzięki temu nie mamy problemu z zebraniem funduszy na nową ciężarówkę lub ze spłatą zobowiązań względem leasingodawcy.

Ubezpieczyciele oferują kilka rodzajów ubezpieczenia GAP – różniących się między sobą wysokością odszkodowania, ale i kosztami:

  • GAP finansowy obejmuje różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania pozostającego do spłaty finansującemu a kwotą wypłaconego odszkodowania AC.
  • GAP fakturowy umożliwia otrzymanie odszkodowania równego różnicy pomiędzy wartością fakturową pojazdu z dnia jego zakupu a wartością przyznanego odszkodowania lub wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody całkowitej,
  • GAP indeksowy oznacza zaś, że przedsiębiorca ma możliwość uzyskania świadczenia o wysokości od kilku do 20-30 proc. wartości odszkodowania z tytułu polisy komunikacyjnej lub wartości rynkowej samochodu oraz sumy ubezpieczenia określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).
  • Firmy leasingowe oferują również polisy typu GAP „Mix”, czyli połączenie GAP fakturowego (np. przez rok, dwa lata) oraz indeksowego (w dalszym okresie ubezpieczenia).

W pierwszym roku zazwyczaj otrzymujemy 5-10 proc. powyżej pierwotnej ceny zakupu.

Bardzo dokładnie sprawdźmy wszelkie warunki ubezpieczenia i wszelkie zapisy umowy. Często bowiem wypłata wartości fakturowej, zapewnianej przez GAP fakturowy możliwy jest tylko w pierwszym roku od zawarcia zobowiązania, a potem należy liczyć jedynie na wypłatę wartości rynkowe w danym momencie.

Niezależnie od wybranego produktu musimy pamiętać, że kwota przyznanego odszkodowania z ubezpieczenia GAP wraz z wypłatą odszkodowania komunikacyjnego nie może przekroczyć pierwotnej ceny zakupu ciężarówki, na polisie nie możemy bowiem „zarabiać”.

Dlaczego warto wykupić GAP w leasingu?

Miejmy na uwadze, że odszkodowanie z tytułu AC wypłacane jest właścicielowi pojazdu. Przy leasingu jest to oczywiście leasingodawca. W przypadku zniszczenia czy straty ciężarówki przedsiębiorca zostaje więc z niczym. GAP jest jednak wypłacany leasingobiorcy, dzięki czemu może stanowić wkład własny, jeśli zdecyduje się na ponowny zakup czy wzięcie pojazdu w leasing. „Wypłata odszkodowania w wariancie GAP fakturowym nie jest powiązana z zadłużeniem wobec firmy leasingowej. Należy się ono zawsze wtedy, gdy odszkodowanie wypłacone z polisy podstawowej jest niższe od wartości fakturowej pojazdu. Świadczenie w GAP indeksowym to z kolei dodatkowa wypłata określonego ułamka wartości wypłaconego odszkodowania ubezpieczeniowego” – tłumaczy Anna Grajkowska, wiceprezes Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.

GAP na wszystkie pojazdy?

Leasingodawcy radzą, aby przy okazji zawierania umowy leasingowej na nowy lub używany pojazd rozważyć jednocześnie skorzystanie z tej dodatkowej usługi. Polisę GAP najlepiej wykupić w dniu odbioru pojazdu lub jego rejestracji. Polisę można jednak (najczęściej) wykupić w dowolnym momencie trwania umowy leasingowej. Oczywiście, wszystko zależy od warunków ustalonych przez leasingodawcę lub dealera samochodów. „Jeżeli klient będzie korzystał z ubezpieczenia GAP oferowanego przez leasingodawcę do umowy, to może je zawrzeć tylko na początku (ponieważ jest ono doliczane do harmonogramu wszystkich rat leasingowych). Ubezpieczenie „zewnętrzne” oferowane przez inne firmy ubezpieczeniowe można zawrzeć w trakcie trwania umowy na własną rękę” – tłumaczy Marta Sieniawska z Getruck.pl.

Pamiętajmy jedynie, że firmy leasingowe określają pewne „widełki” związane z wiekiem oraz wartością pojazdu, inaczej wiązałoby się to z koniecznością wypłacania bardzo wysokich odszkodowań za stare auta (i jednocześnie mogłoby doprowadzić do nadużyć nieuczciwych przedsiębiorców). Ubezpieczenie GAP obejmuje więc np. pojazdy ciężarowe o wartości do 500 000 zł netto, których wiek nie przekracza 4 lat. Niektóre firmy zastrzegają, że wiek pojazdu liczony od daty pierwszej rejestracji w momencie objęcia ochroną nie może przekraczać 5 lat. Umowa zawierana jest maksymalnie na 5-6 lat, więc w momencie zakończenia ochrony pojazd powinien „skończyć” 10-11 lat.

Ile kosztuje?

Wartość ubezpieczenia GAP zależy od kwoty finansowania pojazdu, okresu leasingu (jeśli polisa jest zawierana razem z umową leasingu) i od jego rodzaju, czyli od sumy ewentualnego odszkodowania. Jej wartość jest wyliczana indywidualnie podczas przygotowania oferty. Wysokość składki miesięcznie może wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset złotych – składka może być pobrana jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia lub zostać rozłożona na miesięczne raty, płatne np. wraz z ratami leasingowymi.

W przypadku GAP indeksowego suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, może wynosić np. 40-80 tys. zł, a w przypadku GAP fakturowego – nawet do 250 tys. zł.

ramka1

 *****

GAP powinien mieć kilka dostępnych Sum Ubezpieczenia, które określają maksymalny pułap odszkodowania, np. dla pojazdów o wartości kilkudziesięciu tys. zł suma ubezpieczenia powinna być ustawiona na poziomie np. 40 tys. zł, dla pojazdów o wartości np. 300.000 zł suma ubezpieczenia powinna być na poziomie np. 200.000 zł, a dla droższych, np. na poziomie 400.000 zł.
SUMA UBEZPIECZENIA, czyli na jakie odszkodowanie możemy liczyć?
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia:
1) Wariant A – 42 000 zł;
2) Wariant B – 200 000 zł;
3) Wariant C – 400 000 zł.

Jak dobrać odpowiednią sumę ubezpieczenia?
Jeżeli ubezpieczamy pojazd o wartości np. 950.000 zł to wybieramy GAP:

- fakturowy z sumą 400.000 zł (ponieważ spadek wartości pojazdu w 4 roku eksploatacji osiągnie wartość 400.000zł i na taką kwotę odszkodowania możemy liczyć w przypadku straty pojazdu (szkody całkowitej lub kradzieży).

- indeksowy 200.000 zł przy samochodzie ciężarowym powyżej 3,5t, ponieważ 20% wartości z 950.000zł to 190.000zł  mieszczące się w tej sumie ubezpieczenia

- indeksowy 400.000zł przy samochodzie osobowym, ponieważ 30% stanowi wartość 300.000 zł odszkodowania w przypadku straty nowego pojazdu o wskazanej wartości.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA
Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody (Straty finansowej) w granicach sumy ubezpieczenia GAP.
Przykłady:
Ciężarówka pow. 3,5 t, wartość 300.000 zł, okres ubezpieczenia 36 miesięcy 

Koszt ubezpieczenia (za cały okres):

GAP indeksowy, SU 200.000złł składka 5600zł
GAP indeksowy, SU 400.000 zł składka 5900zł
GAP fakturowy, SU 200.000zł składka 7600zł
GAP fakturowy, SU 400.000zł składka 8800zł

Odszkodowania:

Szkoda całkowita lub kradzież w szóstym miesiącu umowy, wartość pojazdu 300.000zł (wynikająca z gwarancji stałej sumy ubezpieczenia AC),

GAP indeksowy, SU 200.000złł wypłata 60.000zł

GAP indeksowy, SU 400.000 zł wypłata 60.000zł 
wypłata stanowi 20% wartości pojazdu w dniu szkody
GAP fakturowy, SU 200.000zł wypłata 15.000zł
GAP fakturowy, SU 400.000zł wypłata 15.000zł
wypłata stanowi 5% wartości fakturowej pojazdu
Szkoda całkowita w 36 miesiącu trwania umowy ubezpieczenia, wartość pojazdu 185 tys. zł
GAP indeksowy, SU 200.000złł wypłata 37.000zł
GAP indeksowy, SU 400.000 zł wypłata 37.000zł
wypłata stanowi 20% wartości pojazdu w dniu szkody
GAP fakturowy, SU 200.000zł wypłata 115.000zł
GAP fakturowy, SU 400.000zł wypłata 115.000zł

wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością fakturowa pojazdu, a wartością w dniu szkody

Jak widać z powyższych przykładów, dla ciężarówki o wartości 300.000zł w zupełności wystarczy GAP z sumą ubezpieczenia 200.000zł
W przypadku 3 letniego pojazdu ciężarowego o wartości 180 tys. zł  wybieramy GAP o sumie ubezpieczenia 200.000zł
GAP indeksowy, SU 200.000złł składka 3400zł
GAP fakturowy, SU 200.000 zł składka 4600zł

Odszkodowania liczymy w ten samo sposób jak poprzednio:
Szkoda w trzecim roku, wartość pojazdu spada do 111.000zł
GAP indeksowy, SU 200.000złł wypłata 22,2 tys. zł
GAP fakturowy, SU 200.000 zł wypłata 69 tys. zł

Źródło:
Marek Mozer, kierujący Wydziałem Sprzedaży Produktów Dodatkowych,
Millennium Leasing Sp. z o.o.

*****

Kalkulacje

Jeśli ciężarówka, którą wzięliśmy w leasing, zostanie skradziona, leasingodawca zwróci się do nas o spłatę pozostałych do końca zawartej umowy rat. Możliwe, że należna kwota zostanie pokryta z ubezpieczenia komunikacyjnego. Sprawa się komplikuje, kiedy odszkodowanie jest niższe od kwoty, która została nam do spłaty. Musimy się liczyć z niespodziewanym wydatkiem albo pozwolić rozwiązać sytuację ubezpieczeniu GAP.

Choć nie istnieją ubezpieczenia „darmowe”, to polisa GAP należy do takiej, za które warto zapłacić. Maksymalnie zabezpieczy ona interesy przedsiębiorcy w razie straty ciężarówki, co w przypadku niewielkiej floty pojazdów mogłoby być brzemienne w skutkach.

Na podstawie: Leasebroker.pl, Getruck.pl, Red Seands Insurance Company Ltd, Raiffeisen Leasing, Millennium Leasing

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

245104594_2935851109959993_1411399817438034755_n

Polska znosi kary za niepłacenie e-TOLL

Polska tymczasowo znosi kary za niepłacenie e-TOLL. Jak informuje Ministerstwo Finansów RP i operator systemu e-TOLL, 30 września 2021 r. rozpoczął się okres przejściowy przeniesienia elektronicznego systemu płatności za opłaty za przejazd na płatnych drogach w Polsce viaTOLL do nowego elektronicznego zakończenie systemu płatności e-TOLL. Od 1 października system e-TOLL jest jedynym systemem, za pomocą którego można dokonywać płatności elektronicznych. Od tego dnia nie działają również urządzenia viaBOX i viaAUTO.Konto w systemie viaTOLL musi zostać usunięte.Według Ministerstwa Finansów RP, w początkowym okresie po odłączeniu viaTOLL, za naruszenia korzystania z systemu e-TOLL będą stosowane nie kary, ale ostrzeżenia. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

2021-10-12
0
220300993_2878300922381679_1943562348840315047_n

UE zaostrza politykę emisyjną

UE zaostrza politykę emisyjną14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji pod nazwą Fit for 55 w celu dostosowania unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.).Trzej wiodący producenci samochodów ciężarowych, Daimler Truck, Traton Group i Volvo Group, podpisali niewiążącą umowę, która ustanowi sieć ogólnodostępnych, wysokowydajnych stacji ładowania pojazdów ciężkich w całej Europie.

2021-07-23
0
198475766_2849985951879843_7181789932523661835_n

FRANCJA. NOWE WARUNKI PRZYJAZDU

8 i 9 czerwca 2021 r. zostały opublikowane dwa dekrety wprowadzające nowe przepisy zdrowotne obowiązujące we Francji, które wejdą w życie 9 czerwca.W przypadku transportu drogowego, lokale gastronomiczne będą otwarte dla zawodowych kierowców transportu drogowego też w godzinach policyjnych (od 23:00 do 6:00).Wymagania dla pojazdów wjeżdżających do Francji: Transport drogowy przyjeżdżający ze strefy zielonej:Nie ma obowiązku badania ani kwarantanny, ale konieczne jest potwierdzenie, że jesteś zdrowy i nie miałeś kontaktu z pacjentami; Pojazdy przybywające z pomarańczowej strefy:Obowiązek badania (z wyłączeniem UK), obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, brak obowiązku pozostania przewoźników z Wielkiej Brytanii w kwarantannie, co musi być potwierdzone w wytycznych na granicach zewnętrznych (inne kraje) Transport drogowy przybywający ze strefy czerwonej:Obowiązek robienia testów, obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, obowiązek pozostania w kwarantannie (klauzula do potwierdzenia w wytycznych granic zewnętrznych, które są aktualnie aktualizowane dla innych krajów) W przypadku przejazdu na Korsykę nie są wymagane żadne testy. W przypadku naziemnego transportu pasażerskiego firmy transportowe nie muszą sprawdzać dokumentów potwierdzających posiadanych przez pasażerów przed wejściem na pokład. Dekret ogranicza ten obowiązek do transportu morskiego i lotniczego.

2021-06-13
0
185183561_2828910677320704_9173655083377867007_n

Drogi wybrane przez nawigatora

Drogi wybrane przez nawigatora

Czasami, ale to się zdarza – nawigator nie prowadzi, a zmyla – i wtedy trafiasz całkowicie w niewłaściwe miejsce.

Kierowcy żartują: “Lenka zawiodła”, wspominając kobiecy głos, który jest w nawigacji.

2021-05-13
0
niemcy (2)

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

Od 24 kwietnia 2021 r. ograniczenia dotyczące COVID-19 w Niemczech zostały uzgodnione na szczeblu federalnym. Nowe zasady dotyczą wszystkich regionów i miast w Niemczech, w których wskaźnik infekcji w ciągu 7 dni przekracza 100.

2021-04-29
0