Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Nielegalni imigranci w ciężarówce na terenie Polski! Co robić?

shutterstock_1647244

W Polsce – w odróżnieniu od Wielkiej Brytanii – nie obowiązują grzywny za przewóz nielegalnych imigrantów. Do czynienia mamy z przestępstwem, za pomoc w przekroczeniu granicy grozi nam więc kara utraty wolności. Czynnikiem łagodzącym jest brak świadomości, wiedzy, że w ciężarówce znajdują się „pasażerowie na gapę”. Co robić w takim przypadku?

Wydaje się, że problem imigracji nas nie dotyczy, prawda? Przynajmniej, jeśli chodzi o próby nielegalnego dostania się na teren Rzeczpospolitej obywateli spoza Unii Europejskiej. Polska nie jest aż tak atrakcyjna dla mieszkańców Bałkanów czy Bliskiego Wschodu, przede wszystkim, jeśli chodzi o płacę minimalną czy pomoc państwa na start. Nie oznacza to jednak, że z problemem „pasażerów na gapę” czy prób przemytu przez kierowców nie mamy wcale do czynienia. Daleko nam od Calais, odnotowano już jednak kilka takich przypadków.

Jak sami podkreślają przedstawiciele GITD czy Straży Granicznej, próby nielegalnego przekroczenia granicy i dostania się do Polski są sporadyczne. Jednak parę z nich miało miejsce – jedna całkiem niedawno, bo pod koniec września. W Budzisku zatrzymano ciężarówkę na estońskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą był Estończyk, a jego zmiennikiem bezpaństwowiec zamieszkały na stałe w Estonii. Celnicy w naczepie odkryli ośmiu obywateli Wietnamu od 19 do 46 lat. Kierowcy prawdopodobnie usłyszą zarzuty za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy, według polskiego prawa grozi im za to do 8 lat pozbawienia wolności.

Nielegalne przekroczenie granicy – kary

Nielegalne przekroczenie granicy stanowi przestępstwo z art. 264 § 2 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. W przepisie tym wskazano szczególny sposób lub środki, jakimi posługuje się sprawca nielegalnie przekraczający granicę. W grę wchodzą tu przemoc, groźba – obejmująca groźbę użycia przemocy i groźbę bezprawną, podstęp, jak również współdziałanie z innymi osobami (a zatem z co najmniej dwiema)” – tłumaczy Karolina Wierzchowska, prawnik z Kancelarii Transportowej Legaltrans. Jeżeli zaś organizujemy przekroczenie granicy RP wbrew przepisom, grozi nam kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Nie ma tu już mowy o działaniu nieświadomym, przestępstwo ma charakter naumyślny. „W związku z powyższym odpowiedzialność za omawiane przestępstwo można przypisać zarówno przewoźnikowi, jak i kierowcy” – wyjaśnia prawnik.

Podejrzewasz, że w naczepie są imigranci? Co robić?

Działalność przestępcza i zamierzone działanie to jedna kwestia. Co z kolei w sytuacji, gdy nielegalnych imigrantów przewozimy w ciężarówce nieświadomie – jak niejednokrotnie miało to miejsce w okolicach Calais? Choć przy trasach międzynarodowych z Polską jako krajem docelowym znacznie trudniej o tego typu przypadki, nie oznacza to jednak, że są one wykluczone. Jak poinformowała nas Straż Graniczna, odpowiedzialność zawsze ciąży na kierowcy. To on odpowiada za stan ciągnika i naczepy, jak również zastosowanych zabezpieczeń. Przed wyruszeniem w trasę, np. po postoju czy dłuższej pauzie, powinien on zwrócić uwagę na stan plomb. Jeżeli zaś ma jakiekolwiek wątpliwości i podejrzewa, że wiezie „nadprogramowy ładunek”, musi udać się do Agencji Celnej – celnicy dokładnie sprawdzą naczepę (i nadwozie), zweryfikują, czy nikt nie powołany nie dostał się do środka i ponownie ją zaplombują.

Wielka Brytania – dobry wzorzec

Nieświadome działanie przewoźnika oraz dołożenie wszelkich starań, aby zabezpieczyć pojazd przed wtargnięciem niepowołanych osób, jak również odpowiednie przygotowanie kierowcy sprawia, że można spać spokojnie. Istotne jest wypracowanie i kierowanie się konkretnymi wytycznymi związanymi z bezpieczeństwem. „Jako wzór takiego efektywnego systemu zabezpieczającego można uznać system wypracowany w Wielkiej Brytanii. Zalicza się do niego między innymi pisemną instrukcję obsługi, znajdującą się na wyposażeniu pojazdu oraz solidne urządzenie zabezpieczające pojazd oraz przestrzeń do załadunku, szkolenie dla kierowców w zakresie poprawnego użytkowania urządzenia zabezpieczającego, wyposażenie kierowców w listę kontrolną etc. – mówi Karolina Wierzchowska. Istotnym zabezpieczeniem stanowiącym ciężki do podważenia środek dowodowy tak dla przedsiębiorcy, jak i dla kierowcy może okazać się nagrywanie sprawdzania listy kontrolnej. Ponadto kierowca powinien w razie potrzeby wykazać należytą staranność wszelkich czynności, które podjął w związku z zabezpieczeniem (kłódki, plomby, alarmy zabezpieczające naczepy) oraz kontrolą pojazdu przed wtargnięciem imigrantów” – kontynuuje. Świetnie więc, jeśli w naszej firmie obowiązują konkretne procedury oraz wzory działania. A jeżeli nie, może warto pomyśleć o wprowadzeniu takowych, szczególnie w obliczu aktualnej sytuacji w Europie?

nielegalni imigranci

Czy kierowca jest winny?

Jeżeli w ciężarówce wykryci zostaną imigranci, możemy stać się oskarżonymi. Pamiętajmy jednak, że w postępowaniu karnym dane organy badające sprawy powinny kierować się zasadą obiektywizmu oraz brać pod uwagę zarówno okoliczności przemawiające na niekorzyść, jak i na korzyść oskarżonego. „Z kolei druga zasada, która odnajduje w tym miejscu swe zastosowanie to zasada swobodnej oceny dowodów, zgodnie z którą organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego” – podpowiada prawnik kancelarii Legaltrans. Oznacza to, że organy prowadzące postępowanie mogą dość swobodnie interpretować zebrany materiał dowodowy. Tym istotniejsza jest możliwość wykazania, że obowiązki kierowcy i przewoźnika w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu zostały dopełnione.

Miejmy na uwadze, że w świetle obowiązującego prawa granicę państwową można przekroczyć jedynie w miejscu do tego przeznaczonym, ponadto na podstawie dokumentów uprawniających do ich przekroczenia. Warto zaznaczyć, że niezależnie od tego, czy czynu dokonuje cudzoziemiec, czy obywatel RP, należy się liczyć z podobnymi karami. Podstawą do wszelkich działań jest jednak ustalenie, czy dana osoba działała umyślnie, podobnie w przypadku przewoźnika czy kierowcy, w którego pojeździe wykryto nielegalnych imigrantów.

nielegalni imigranci

Współpraca merytoryczna: Karolina Wierzchowska, prawnik Kancelarii Transportowej Legaltrans

LEGALTRANS - logo

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

245104594_2935851109959993_1411399817438034755_n

Polska znosi kary za niepłacenie e-TOLL

Polska tymczasowo znosi kary za niepłacenie e-TOLL. Jak informuje Ministerstwo Finansów RP i operator systemu e-TOLL, 30 września 2021 r. rozpoczął się okres przejściowy przeniesienia elektronicznego systemu płatności za opłaty za przejazd na płatnych drogach w Polsce viaTOLL do nowego elektronicznego zakończenie systemu płatności e-TOLL. Od 1 października system e-TOLL jest jedynym systemem, za pomocą którego można dokonywać płatności elektronicznych. Od tego dnia nie działają również urządzenia viaBOX i viaAUTO.Konto w systemie viaTOLL musi zostać usunięte.Według Ministerstwa Finansów RP, w początkowym okresie po odłączeniu viaTOLL, za naruszenia korzystania z systemu e-TOLL będą stosowane nie kary, ale ostrzeżenia. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

2021-10-12
0
220300993_2878300922381679_1943562348840315047_n

UE zaostrza politykę emisyjną

UE zaostrza politykę emisyjną14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji pod nazwą Fit for 55 w celu dostosowania unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.).Trzej wiodący producenci samochodów ciężarowych, Daimler Truck, Traton Group i Volvo Group, podpisali niewiążącą umowę, która ustanowi sieć ogólnodostępnych, wysokowydajnych stacji ładowania pojazdów ciężkich w całej Europie.

2021-07-23
0
198475766_2849985951879843_7181789932523661835_n

FRANCJA. NOWE WARUNKI PRZYJAZDU

8 i 9 czerwca 2021 r. zostały opublikowane dwa dekrety wprowadzające nowe przepisy zdrowotne obowiązujące we Francji, które wejdą w życie 9 czerwca.W przypadku transportu drogowego, lokale gastronomiczne będą otwarte dla zawodowych kierowców transportu drogowego też w godzinach policyjnych (od 23:00 do 6:00).Wymagania dla pojazdów wjeżdżających do Francji: Transport drogowy przyjeżdżający ze strefy zielonej:Nie ma obowiązku badania ani kwarantanny, ale konieczne jest potwierdzenie, że jesteś zdrowy i nie miałeś kontaktu z pacjentami; Pojazdy przybywające z pomarańczowej strefy:Obowiązek badania (z wyłączeniem UK), obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, brak obowiązku pozostania przewoźników z Wielkiej Brytanii w kwarantannie, co musi być potwierdzone w wytycznych na granicach zewnętrznych (inne kraje) Transport drogowy przybywający ze strefy czerwonej:Obowiązek robienia testów, obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, obowiązek pozostania w kwarantannie (klauzula do potwierdzenia w wytycznych granic zewnętrznych, które są aktualnie aktualizowane dla innych krajów) W przypadku przejazdu na Korsykę nie są wymagane żadne testy. W przypadku naziemnego transportu pasażerskiego firmy transportowe nie muszą sprawdzać dokumentów potwierdzających posiadanych przez pasażerów przed wejściem na pokład. Dekret ogranicza ten obowiązek do transportu morskiego i lotniczego.

2021-06-13
0
185183561_2828910677320704_9173655083377867007_n

Drogi wybrane przez nawigatora

Drogi wybrane przez nawigatora

Czasami, ale to się zdarza – nawigator nie prowadzi, a zmyla – i wtedy trafiasz całkowicie w niewłaściwe miejsce.

Kierowcy żartują: “Lenka zawiodła”, wspominając kobiecy głos, który jest w nawigacji.

2021-05-13
0
niemcy (2)

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

Od 24 kwietnia 2021 r. ograniczenia dotyczące COVID-19 w Niemczech zostały uzgodnione na szczeblu federalnym. Nowe zasady dotyczą wszystkich regionów i miast w Niemczech, w których wskaźnik infekcji w ciągu 7 dni przekracza 100.

2021-04-29
0