Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Licencja w transporcie międzynarodowym: jak ją zdobyć?

kolejki-na-granicy

Licencja w transporcie międzynarodowym, czyli licencja wspólnotowa, jest niezbędna do realizowania zarobkowego transportu międzynarodowego. Bez niej przewoźnik naraża się na wysokie kary.

Kiedy wymagana jest licencja w transporcie międzynarodowym?

Licencja w transporcie międzynarodowym jest niezbędna do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy pojazdami o dopuszczalnej macie całkowitej powyżej 3,5 tony lub przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą).

Warunki uzyskania licencji wspólnotowej określone są w:

- rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, lub
– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

Kto może uzyskać licencję w transporcie międzynarodowym, tzw. licencji wspólnotowej?

Podstawowe warunki to:

- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (to tzw. licencja krajowa),
– posiadanie siedziby firmy na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
– uiszczenie opłaty – jej długość jest zależna od długości ważności licencji.

Komplet dokumentów należy składać do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej powinien zawierać:

- dane przedsiębiorcy, nazwę, adres, miejsce zamieszkania,
– adres siedziby przedsiębiorcy,
– informacje o wpisie do CEIDG lub numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS (jeżeli są wymagane),
– numer NIP,
– podanie rodzaju transportu drogowego,
– podanie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania transportu drogowego,
– dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie);
– określenie liczby wypisów z licencji,
– oraz okresu, na jaki ma być udzielona licencja (do 5 czy 10 lat).

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Pierwszym krokiem jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Do tego z kolei należy spełnić poniższe warunki:

- posiadanie siedziby na terenie Unii Europejskiej (nie może to być firma-skrzynka pocztowa),
– dobra reputacja przewoźnika,
– zdolność finansowa na określonym poziomie,
– posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika.

Co istotne, można ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jak i licencji wspólnotowej za pomocą jednego, wspólnego wniosku.

Opłaty za licencję wspólnotową

Aby uzyskać licencję wspólnotową, niezbędne jest uiszczenie opłaty. Jej wysokość uzależniona jest od okresu ważności licencji wspólnotowej. Koszty wynoszą:

- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego = 1000 zł
– licencja wspólnotowa:

*na okres do 5 lat = 4000 zł; każdy wypis z licencji = 440 zł
*na okres od 5 do 10 lat = 8000 zł; każdy wypis z licencji = 880 zł.

Za brak wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji grozi 12 tys. zł.

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

245104594_2935851109959993_1411399817438034755_n

Polska znosi kary za niepłacenie e-TOLL

Polska tymczasowo znosi kary za niepłacenie e-TOLL. Jak informuje Ministerstwo Finansów RP i operator systemu e-TOLL, 30 września 2021 r. rozpoczął się okres przejściowy przeniesienia elektronicznego systemu płatności za opłaty za przejazd na płatnych drogach w Polsce viaTOLL do nowego elektronicznego zakończenie systemu płatności e-TOLL. Od 1 października system e-TOLL jest jedynym systemem, za pomocą którego można dokonywać płatności elektronicznych. Od tego dnia nie działają również urządzenia viaBOX i viaAUTO.Konto w systemie viaTOLL musi zostać usunięte.Według Ministerstwa Finansów RP, w początkowym okresie po odłączeniu viaTOLL, za naruszenia korzystania z systemu e-TOLL będą stosowane nie kary, ale ostrzeżenia. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

2021-10-12
0
220300993_2878300922381679_1943562348840315047_n

UE zaostrza politykę emisyjną

UE zaostrza politykę emisyjną14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji pod nazwą Fit for 55 w celu dostosowania unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.).Trzej wiodący producenci samochodów ciężarowych, Daimler Truck, Traton Group i Volvo Group, podpisali niewiążącą umowę, która ustanowi sieć ogólnodostępnych, wysokowydajnych stacji ładowania pojazdów ciężkich w całej Europie.

2021-07-23
0
198475766_2849985951879843_7181789932523661835_n

FRANCJA. NOWE WARUNKI PRZYJAZDU

8 i 9 czerwca 2021 r. zostały opublikowane dwa dekrety wprowadzające nowe przepisy zdrowotne obowiązujące we Francji, które wejdą w życie 9 czerwca.W przypadku transportu drogowego, lokale gastronomiczne będą otwarte dla zawodowych kierowców transportu drogowego też w godzinach policyjnych (od 23:00 do 6:00).Wymagania dla pojazdów wjeżdżających do Francji: Transport drogowy przyjeżdżający ze strefy zielonej:Nie ma obowiązku badania ani kwarantanny, ale konieczne jest potwierdzenie, że jesteś zdrowy i nie miałeś kontaktu z pacjentami; Pojazdy przybywające z pomarańczowej strefy:Obowiązek badania (z wyłączeniem UK), obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, brak obowiązku pozostania przewoźników z Wielkiej Brytanii w kwarantannie, co musi być potwierdzone w wytycznych na granicach zewnętrznych (inne kraje) Transport drogowy przybywający ze strefy czerwonej:Obowiązek robienia testów, obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, obowiązek pozostania w kwarantannie (klauzula do potwierdzenia w wytycznych granic zewnętrznych, które są aktualnie aktualizowane dla innych krajów) W przypadku przejazdu na Korsykę nie są wymagane żadne testy. W przypadku naziemnego transportu pasażerskiego firmy transportowe nie muszą sprawdzać dokumentów potwierdzających posiadanych przez pasażerów przed wejściem na pokład. Dekret ogranicza ten obowiązek do transportu morskiego i lotniczego.

2021-06-13
0
185183561_2828910677320704_9173655083377867007_n

Drogi wybrane przez nawigatora

Drogi wybrane przez nawigatora

Czasami, ale to się zdarza – nawigator nie prowadzi, a zmyla – i wtedy trafiasz całkowicie w niewłaściwe miejsce.

Kierowcy żartują: “Lenka zawiodła”, wspominając kobiecy głos, który jest w nawigacji.

2021-05-13
0
niemcy (2)

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

Od 24 kwietnia 2021 r. ograniczenia dotyczące COVID-19 w Niemczech zostały uzgodnione na szczeblu federalnym. Nowe zasady dotyczą wszystkich regionów i miast w Niemczech, w których wskaźnik infekcji w ciągu 7 dni przekracza 100.

2021-04-29
0