Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

GITD o “użyczaniu” certyfikatu kompetencji zawodowych

komunikator-cargo

GITD przypomina, jakie warunki muszą być spełnione, aby zgodnie z prawem wyznaczyć w firmie osobę zarządzającą transportem oraz czy możliwe jest „użyczenie” kompetencji zawodowych innemu pracownikowi.

W związku z „użyczaniem” certyfikatów kompetencji zawodowych GITD przypomina, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która spełnia warunek posiadania kompetencji zawodowych i która:

a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;

b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz

c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Spełnienie tego warunku nie jest zatem jedynie wymaganiem formalnym.

Osoba decydująca się na wykonywanie funkcji zarządzającego transportem ma obowiązek wykonywania powyższych zadań wskazanych w art. 4 rozporządzenia 1071/2009. Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych jest uprawnieniem ściśle osobistym, którego nie można „użyczyć” czy też w jakikolwiek inny sposób przenieść na przewoźnika drogowego. Umowa zawierana jest w celu zarządzania operacjami transportowymi przez osobą fizyczną posiadającą szczególne kwalifikacje w postaci certyfikatu kompetencji zawodowych. Celem zawarcia umowy jest wykonywanie przez osobę posiadającą certyfikat kompetencji zawodowych zadań zarządzającego transportem wskazanych rozporządzeniu 1071/2009, a nie możliwość korzystania z jej certyfikatu kompetencji zawodowych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zarządzający transportem, (…), a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie.

*

Tymczasem nadal nie brakuje ofert „użyczania certyfikatów” za daną opłatą. Nie jest to nielegalne, z tego procederu chętnie korzystają mniejsze firmy. Z drugiej strony nie należy zapominać, że osoba zarządzająca transportem finansowo odpowiada za stwierdzone w firmie transportowej wykroczenia. Ponadto taka adnotacja trafia do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Źródło: GITD, opr.: ZMPD

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

IVECO S-WAY dla AGROMEX (3)

IVECO S-WAY Natural Power dla firmy AGROMEX

IVECO Poland przekazało firmie AGROMEX Wojciech i Jacek Fraszka 20 ciągników siodłowych S-WAY Natural Power o mocy 460 KM wyposażonych w najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquid Natural Gas – LNG). Uroczyste przekazanie odbyło się 28 lipca 2020 roku w siedzibie dealera IVECO TIMEX w Nowy Konik w woj. mazowieckim.

2020-08-11
0
komunikator-cargo

Niderlandy: delegowanie pracowników

Aby przybliżyć osobom zainteresowanym procedurę delegowania pracownika do Niderlandów, holenderska administracja rządowa przygotowała materiały informacyjne w języku polskim wyjaśniające cały ten proces.

2020-08-10
0
kontenery1

Ważyła ponad 40 % za dużo

O ponad 40% za dużo ważyła ciężarówka z dwoma kontenerami skontrolowana w Stalowej Woli. Podkarpaccy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego odnotowali także inne przekroczenia norm. Ciężarówkę wycofano w ruchu.

2020-08-08
0
wylacznik2

Fałszowanie zapisu tachografu = fałszowanie wskazań licznika

Kierowca skontrolowany przez zachodniopomorskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego korzystał z wyłącznika tachografu. Ponieważ urządzenie fałszuje zapis nie tylko tachografu, ale też licznika przebiegu, sprawę przekazano policji.

2020-08-07
0
Tonaz_Nr1

Na zakazie tonażowym, a jednak w trasie

Niedostosowanie się do zakazu tonażowego i przekraczanie dozwolonej prędkości – to naruszenia ujawnione przez funkcjonariuszy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego podczas działań prowadzonych w trakcie akcji prowadzonej na jednej z dróg powiatowych.

2020-08-06
0