Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

W czerwcu zmiany w ustawie o tachografach: czego możemy się spodziewać?

cofanie-licznika

Inspektorzy transportu drogowego każdego roku wykrywają średnio ok. 1500 przypadków niedozwolonej ingerencji w dane rejestrowane przez tachografy. Wchodzący w życie już w czerwcu nowy projekt ustawy o tachografach ma przeciwdziałać manipulowaniu czasem pracy kierowców. Jedna ze zmian dotyczy kwestii pokrycia kosztów sprawdzania tachografu w warsztacie.

Projekt ustawy o tachografach dostosuje polskie prawo do wymagań europejskich*. Co to oznacza w praktyce? Wdrożone zostaną nowe rozwiązania konstrukcyjne, dzięki którym zminimalizowane zostanie ryzyko manipulacji i niewłaściwego wykorzystania. Będą temu towarzyszyć nowe zasady instalacji urządzeń, ich naprawy oraz sprawdzania.

„Jednym z frontów działań przeciwko oszustwom tachografów i nadmiernym zmęczeniu kierowców będą nowe zasady kontroli np. poprzez kierowanie pojazdów w przypadku podejrzenia manipulacji przez inspektora do zatwierdzonego warsztatu, gdzie zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola instalacji pojazdu” – komentuje Mateusz Włoch, ekspert marki INELO. Jeśli inspektorzy transportu drogowego będą podejrzewali, że ciężarówka została wyposażona w nielegalne urządzenie fałszujące zapisy tachografu, będą mogli skierować pojazd do zatwierdzonego warsztatu, aby potwierdzić swoje przypuszczenia. Jeśli technicy warsztatu znajdą manipulator, w takim przypadku koszty sprawdzenia pojazdu poniesie przewoźnik. Jeżeli jednak przypuszczenia służb się nie potwierdzą, koszty związane z badaniem tachografu pokryje Skarb Państwa.

Wspólne przepisy dla tachografów analogowych i cyfrowych

Regulacje mają ujednolicić i uprościć obowiązujące w Polsce przepisy. Aktualnie urządzenia rejestrujące czas pracy kierowcy podlegają dwóm ustawom: analogowe – ustawie Prawo o miarach, cyfrowe zaś – ustawie o systemie tachografów cyfrowych. Oznacza to, że pozostają jednocześnie w kompetencji dwóch organów: prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM) oraz ministra infrastruktury. Nowy projekt obejmie swoim zakresem wymagania dotyczące obu generacji tachografów.

W nowym projekcie zawarto m.in. zagadnienia związane z homologacją typu obu generacji tachografów oraz ich świadectwami funkcjonalności – zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu unijnym. Uściślono, jakie mają być procedury postępowania w sytuacji, gdy konieczne jest wprowadzanie modyfikacji programowych lub sprzętowych w systemie funkcjonowania tachografów. Ustawa doprecyzowuje ponadto przepisy zapewniające zgodność z homologowanym typem urządzeń wprowadzanych do obrotu lub użytkowania.

Zmiany dla warsztatów

Ze zmianami muszą się liczyć także warsztaty. Wprowadzane rozwiązania mają zwiększyć wiarygodność tych podmiotów, a jedocześnie ograniczyć ryzyko popełniania przez nich oszustw. Planowane są m.in. obowiązkowe szkolenia dla techników warsztatów.

Karty czasowe i nieodnawialne karty kierowcy

Uproszczeniu ulegną także zagadnienia związane z wydawaniem kart do tachografów cyfrowych. Oprócz kart kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowej i kontrolnej w uzasadnionych przypadkach Polska Wytwórnia Papierowych Wartościowych będzie mogła wydawać również karty czasowe i nieodnawialne karty kierowcy na okres nieprzekraczający 185 dni. Będzie to dotyczyło kierowców zatrudnionych przez polskich przewoźników, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej lub państwach-stronach Umowy AETR.

Kary za reklamowanie tachografów

Co istotne, nowe przepisy zabraniają reklamowania oraz sprzedaży urządzeń służących manipulowaniu tachografami. Będzie za to groziła grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do 2 lat.

Zapisy ustawy wejdą w życie już 1 czerwca 2018 r., jednak część przepisów zacznie obowiązywać w innych terminach. W najbliższym czasie projekt zostanie skierowany do Sejmu.

*Ustawa o tachografach ma zostać ujednolicona z wymaganiami wynikającymi z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

vlcsnap-error730

Dzięki kamerom termowizyjnym pojazd zobaczy przeszkody z odległości nawet 200 metrów

Kamery termowizyjne montowane obecnie w luksusowych samochodach pozwalają wychwycić obecność obiektu na drodze z odległości nawet 200 metrów, zapewniając kierowcy niemal trzykrotnie więcej czasu na reakcję niż zwykłe reflektory. Wkrótce kamery takie mogą się stać podstawowym wyposażeniem inteligentnych samochodów autonomicznych. Pozwolą dostrzec pieszych z dużej odległości, pozwalając maszynie szybciej zareagować na zdarzenia drogowe i zwiększyć szansę na uniknięcie wypadku. Zaprezentowano już pierwszy autonomiczny pojazd wyposażony w kamery termowizyjne.

2019-01-21
0