Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Transport drogowy

166226256_2798283527050086_614401353238335132_n

PRZEWODNIK PO KARACH. GDZIE I ILE PŁACI KIEROWCA W EUROPIE ZA NARUSZENIE WARUNKÓW PRACY I ODPOCZYNKU

PRZEWODNIK PO KARACH. GDZIE I ILE PŁACI KIEROWCA W EUROPIE ZA NARUSZENIE WARUNKÓW PRACY I ODPOCZYNKUArt. 19 ust. 1. Rozporządzenie UE 561/2006 zobowiązuje państwa członkowskie do informowania Komisji o sankcjach mających zastosowanie w przypadku naruszenia tego rozporządzenia UE 165/2014.W związku z tym postanowiliśmy sporządzić linki dla każdego kraju do dokumentów zamieszczonych na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej do wglądu. Informacje podane w języku angielskimNależy zwrócić uwagę, że: Belgia, Irlandia, Włochy, Malta i Rumunia nie przekazały dotychczas Komisji informacji.Możesz zapoznać się z dokumentami, klikając poniższe linki :

       2021-03-30
164143043_2794826130729159_3494825918039893583_n

WPROWADZENIA NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI OGRANICZEŃ SEZONOWYCH DOTYCZĄCYCH OBCIĄŻEŃ OSI

Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi dekretem z 1 marca 2021 r. Nr 4 wprowadza tymczasowe ograniczenia obciążeń osi pojazdów na republikańskich drogach publicznych.Dokument określa listę republikańskich autostrad, dla których obciążenia na osiach pojazdów są ograniczone od 25 marca do 20 kwietnia. W dokumencie znajduje się również lista autostrad, na których nie są wprowadzane ograniczenia. Na innych autostradach w tym okresie dopuszczalny jest maksymalny nacisk na jedną oś wynoszący 9 ton.

       2021-03-25
unia

Tyrol uniemożliwia swobodny przepływ towarów na ważnych szlakach handlowych


Międzynarodowy Związek Transportu Drogowego IRU wraz ze stowarzyszeniami z krajów UE zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o zniesienie zakazów ruchu ciężkich pojazdów w austriackim kraju związkowym Tyrol.


IRU poinformował o dziwnym paradoksie: ograniczenia w ruchu ciężarówek dostawczych wprowadzono pod pretekstem złej jakości powietrza, ale jednocześnie zwiększono maksymalną prędkość samochodów – teraz pod pretekstem poprawy jakości powietrza. Zwracając uwagę na sprzeczność, IRU przypomniało: zakazy ruchu ciężkich pojazdów są nieracjonalne i utrudniają swobodny przepływ towarów w całej UE, co stanowi naruszenie podstawowych praw wspólnotowych.

       2021-03-15
„Stonoga” przeładowana

„Stonoga” przeładowana ponad o 24 tony

 Blisko 64,5 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton ważyła ciężarówka przewożąca dwa kontenery z nadmiarem ładunku. Tak duży tonaż spowodował też przekroczenia dozwolonych nacisków osi pojazdów na drogę. Oprócz tego kierowca dwukrotnie skrócił odpoczynek dzienny. Nieprawidłowości stwierdzili funkcjonariusze wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

       2021-03-11
159079431_2784907038387735_2579188865026850143_n

ZAKTUALIZOWANA INFORMACJA O OGRANICZENIACH WJAZDU DO DANII DLA KIEROWCÓW Z WIELKIEJ BRYTANII

Wcześniej kierowcy mieszkający w Wielkiej Brytanii lub RPA musieli nadać negatywny wynik testu na COVID-19.Teraz negatywny test jest wymagany tylko od kierowców ciężarówek mieszkających w RPA.Od osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, które wjeżdżają do Danii w celu przewozu towarów, nie wymaga się już negatywnego wyniku testu.

       2021-03-10
2 / 9212345...102030...»