Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Nowe zasady odbywania egzaminów na prawo jazdy

prawo-jazdy

Od 1 stycznia 2015 r. w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące egzaminu na prawo jazdy. Należy jednak zapytać: czy aby na lepsze? Tłumaczą specjaliści Kancelarii Transportowej LEGALTRANS.

Rok 2014 przyniósł nam również kilka zmian w zakresie formy odbywania samego egzaminów na prawo jazdy, gdyż znowelizowano całkiem przecież „świeżą” ustawę o kierujących pojazdami (Dz.U. 2014.600). Cześć z postanowień nowelizacji z dnia 26 czerwca 2014 r. zaczęła obowiązywać już 24 sierpnia 2014 r. , jednakże pierwszym z obszarów nowelizacji który zamierzam omówić, wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2015 roku, gdyż zawarty jest w art. 23a nowelizowanej ustawy. W myśl niniejszego artykułu, osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia, która uzyskała pozytywny wyniki z części teoretycznej egzaminu państwowego będzie zwolniona z odbywania zajęć przeprowadzanych w formie wykładów i ćwiczeń z zakresu podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym – jak również obowiązków i praw kierującego pojazdem. Co ważne, od 24 sierpnia 2014 r. pytania egzaminacyjne, oraz znajdujące się w ich obrębie scenariusze, wizualizacje i opisy stanowią informację publiczną.

Kompletne novum przewidziane zostało również w części praktycznej egzaminu państwowego, gdyż w znowelizowanej treści art. 53 (po 24 sierpnia 2014 r.) ustawy o kierujących pojazdami, w ustępie 4a dodano możliwość, iż na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, egzamin jest przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców który prowadził to szkolenie. Jednakże, możliwość taka została przewidziana jedynie w przypadku praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie kategorii: AM, A1, A2, A, B oraz BE. Co może mieć znaczenie w praktyce – ośrodek którego pojazd ma być używany przy egzaminie ma możliwość na 5 dni przed wyznaczonym terminem odmówić udzielenia pojazdu. Należy również zwrócić uwagę, iż to na ośrodku szkolenia leży obowiązek wyposażenia pojazdów w urządzeń służących do zapisu dźwięku i obrazu – na potrzeby egzaminy oraz jego przechowywania. Rozszerzono również zakres egzaminu państwowego o takie elementy jak: sprawdzanie umiejętności z zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie, jak w życiu codziennym, podczas przeprowadzania egzaminu, weryfikowana będzie chociażby umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem?

W nowelizowanej ustawie, przewidziano również pewną zmianę dla kierowców zawodowych, a właściwie to osób ubiegających się o uzyskania uprawnienia na kategorię C,C+E, D, D+E (a więc osób, które dopiero w przyszłości mogą stać się kierowcami zawodowymi), gdyż w myśl obowiązujących przepisów, osoba taka może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż na 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku jeżeli jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy. Termin ten został zdecydowanie wydłużony (do 12 miesięcy) w przypadku gdy osoba ubiegającą się jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Źródło: Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

legaltrans

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Raporty i artykuły

173161620_2808720396006399_8633036104631496503_n

Na polskiej A4 patrol kontroli transportu z Wrocławia zatrzymał ciężarówkę

Na polskiej A4 patrol kontroli transportu z Wrocławia zatrzymał ciężarówkę litewskiego przewoźnika w celu kontroli. Po rozładunku w Polsce kierowca – obywatel Białorusi – wyjechał w kierunku Niemiec. Mężczyzna pachniał wyraźnie alkoholem. Test wykazał około 0,52 ppm alkoholu w oddechu kierowcy.Pijany kierowca został zatrzymany.Przypominamy, że od 0,5 ppm w Polsce grozi odpowiedzialność karna.

2021-04-13
0

W sobotnie popołudnie kierowca ciężarówki przejechał pod prąd około 13 km

W sobotnie popołudnie kierowca ciężarówki przejechał pod prąd około 13 km.
Po zatrzymaniu się na parkingu przy autostradzie A22 Nogaredo West, na północ od Rovereto, mężczyzna przypadkowo wjechał na przeciwległy pas autostrady Brenner. Cudem uniknął wypadku.
Dojechał aż do zjazdu z autostrady Trient Süd. Tam ciężarówka została zatrzymana przez policję na parkingu awaryjnym.  http:///www.youtube.com/watch?v=5vG1vpdofnw

2021-04-12
0
171032707_2805873306291108_84577504454727023_n

5 KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ ZWRÓCIŁY SIĘ DO ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PROŚBĄ O ODWOŁANIE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH POWROTU CIĘŻARÓWEK DO KRAJU REZYDENTA CO 8 TYGODNI

5 KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ ZWRÓCIŁY SIĘ DO ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PROŚBĄ O ODWOŁANIE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH POWROTU CIĘŻARÓWEK DO KRAJU REZYDENTA CO 8 TYGODNI.Trwa walka niektórych krajów Europy Wschodniej z reformą międzynarodowego transportu drogowego, wprowadzoną przez Unię Europejską w ramach Pierwszego Pakietu Mobilności.

2021-04-10
0
167816581_2800861546792284_6821103957530999262_n

WAŻNE !!! Coraz więcej kierowców w Polsce zostaje pozbawionych prawa jazdy na trzy miesiące!

WAŻNE ️
Coraz więcej kierowców w Polsce zostaje pozbawionych prawa jazdy na trzy miesiące! Przez ten okres kierowcy zawodowi pozostają bezrobotni. Najczęstszym powodem jest przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h. Nierzadko zdarza się, że zawodowi kierowcy dostają karę podczas prowadzenia samochodu osobowego. Ale nawet na ciężarówce, którą przekroczycie limit 40 km/h przy pełnej prędkości (90), jest ryzyko pozostania bez pracy przez okres trzech miesięcy.

2021-04-02
0