Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Nie ma pewności, że MiLoG stosuje się prawidłowo

maciej-wronski-0001-700x422

Zdaniem organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska nie ma pewności, że zapisy ustawy MiLoG są stosowane prawidłowo i zgodnie z prawem wobec przewoźników z Polski. Wskazują na to m.in. ostatnie, zaskakujące wyroki niemieckich sądów. W związku z tym TLP zaapelowało do do niemieckiej Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego o moratorium w przedmiocie waloryzacji wysokości wynagrodzenia minimalnego w Republice Federalnej Niemiec. 

Poniżej komunikat TLP

Transport i Logistyka Polska, jako jedyna spoza Niemiec organizacja w UE, zaapelowała do niemieckiej Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego o moratorium w przedmiocie waloryzacji wysokości wynagrodzenia minimalnego w Republice Federalnej Niemiec. W 2019 roku w odniesieniu do pracodawców zagranicznych z sektora transportu międzynarodowego. Komisja ds. Wynagrodzenia minimalnego powołana w ustawie w sprawie regulacji powszechnej płacy minimalnej planuje kolejną podwyżkę począwszy od 1 stycznia 2019 roku.

Podczas europejskiej debaty o Pakiecie Mobilności, w tym o stosowaniu modelu delegowania w transporcie międzynarodowym, nie mogą ujść uwadze pracodawców planowane zmiany obciążeń finansowych w poszczególnych państwach członkowskich. Nad takimi zmianami, opierając się o przepisy ustawy w sprawie regulacji powszechnej płacy minimalnej (ustawa MiLoG), pracują Niemcy.

Bierne oczekiwanie na zmiany, gdy i sądy niemieckie mają wątpliwość, co do stosowania niemieckiej płacy minimalnej do pracodawców zagranicznych nie jest działaniem wspierającym pracodawców polskich. Mamy istotne wątpliwości, wobec ostatniego niemieckiego orzecznictwa sądowego, czy zasadne będzie objęcie podwyżką stawek minimalnych także przedsiębiorców zagranicznych. Z tego powodu apelujemy do niemieckiej Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego o moratorium dotyczące pracodawców zagranicznych, którzy do tej pory byli bezsprzecznie poddani przepisom ustawy MiLoG” – wskazuje Maciej Wroński, Prezes TLP.

Czy niemiecka ustawa odnosi się do przewoźników z UE, ale spoza Niemiec? Prośba o wyjaśnienia 

TLP w piśmie do Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego wnosi o wprowadzenie moratorium na waloryzację płacy minimalnej w 2019 w sektorze transportu międzynarodowego wobec pracodawców zagranicznych świadczących krótkotrwałe usługi przewozu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do czasu wyjaśnienia czy § 20 niemieckiej ustawy w sprawie regulacji powszechnej płacy minimalnej (MiLoG) ma zastosowanie do przedsiębiorstw z branży transportowej i logistycznej mających siedzibę w krajach UE, poza Republiką Federalną Niemiec, co poddał w wątpliwość sąd finansowy dla Berlina – Brandenburgii z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt 1 V 1175/17). To precedensowe postępowanie, prowadzone przez adw. Martina Pfnür, zdaje się podważać dotychczasową pewność organów administracji niemieckiej, co do zakresu stosowania przepisów ustawy MiLoG do pracodawców zagranicznych.

Wobec tego warto wstrzymać dalsze zmiany wynikające z ustawy MiLoG wobec pracodawców zagranicznych do czasu wyjaśnienia istotnych kwestii prawnych w prawie niemieckim. Takie podejście wydaje się uzasadnione. Brak moratorium mógłby prowadzić do pogłębiania ewentualnych nieprawidłowości prawnych” – dodaje Maciej Wroński, Prezes TLP.

Niezależnie od moratorium TLP zwraca się do Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego o wskazanie, w trybie ustawy w sprawie regulacji powszechnej płacy minimalnej, w jaki sposób wynagrodzenie minimalne wpłynęło na ochronę pracowników delegowanych, warunki konkurencji oraz zatrudnienie w branży transportu międzynarodowego, w poszczególnych regionach oraz produktywność w latach 2016-2017.

TLP przypomina, że niezależnie od niemieckich wątpliwości, co do stosowania przepisów ustawy MiLoG do pracodawców zagranicznych do dnia dzisiejszego nie zostało zakończone postępowanie naruszeniowe przeciwko Republice Federalnej Niemiec związane bezpośrednio ze stosowaniem ustawy MiLoG do transportu międzynarodowego. Postępowanie toczy się od 19 maja 2015 roku.

„Nie można pominąć także decyzji administracji luksemburskiej – wskazuje adwokat Joanna Jasiewicz, pełnomocnik zarządu TLP – która podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania przepisów o delegowaniu, w tym stosowania płac minimalnych, w odniesieniu do pracodawców zagranicznych w transporcie międzynarodowym. Decyzja była podyktowana toczącymi się pracami na Pakietem Mobilności, w szczególności dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającą szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego. Przez cały czas toczą się prace nad ostatecznym brzmieniem przepisów europejskich więc wstrzymanie się ze stosowaniem regulacji krajowych obejmujących swoim zasięgiem te same kwestie, co przepisy europejskie, byłoby wskazane”.

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Podpis:

Aktualności

dp

Francja chce zmian dla przewoźników do 3,5 DMC. Wśród propozycji m.in. częstsze kontrole techniczne

Francuski poseł Damien Pichereau – znany z dość specyficznego podejścia do branży transportu, dodatkowo odpowiedzialny za wyprowacowanie stanowiska Francji odnośnie do Pakietu Mobilności – przygotował propozycje zmian dla przewoźników do 3,5 DMC. Zakres ich obowiązków, m.in. formalnych, miałby ulec zwiększeniu. Ponadto nowe obowiązki miałby trafić także do Pakietu Mobilności.

2018-04-19
0
Kontrola trzeźwości_LoRes

Piliśmy alkohol? Nie wiemy, że nadal jesteśmy pod wpływem i rano wsiadamy za kółko

Co trzeci kierowca w Polsce wsiadłby za kierownicę wcześniej niż powinien, błędnie szacując czas potrzebny na powrót do stanu trzeźwości, w którym dozwolone jest prowadzenie pojazdu. Podobny odsetek przyznaje, że mógł kiedyś prowadzić samochód pod wpływem alkoholu – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy AlcoSense Laboratories. Wnioski z badania pokazują skalę problemu tzw. nieświadomej nietrzeźwości u polskich kierowców.

2018-04-19
0
jak-radza-sobie-przewoznicy-przed-swietami

A czy Ty jesteś przygotowany na RODO? Rozporządzenie dotyczy każdej firmy, także z branży TSL. Sprawdź, jakie masz obowiązki

Przedsiębiorcy z branży TSL nadal nie zdają sobie sprawy, że Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dotyczy także firm transportowych, logistycznych czy spedycyjnych – innymi słowy, wszystkich tych, które gromadzą i przetwarzają dane: o swoich klientach czy pracownikach. RODO oznacza ogrom nowych obowiązków, na które musimy być przygotowani. 

2018-04-19
0