Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Kierowcy z Europy Wschodniej: rzadziej odpoczywają w domu, jednak są bardziej zadowoleni z pracy

vairas_miega

Kierowcy z Europy Wschodniej nieco częściej niż ich koledzy z Zachodu spędzają dobowe i tygodniowe postoje w kabinie ciężarówki. Rzadziej wracają do domu, jednak w odróżnieniu od kierowców z Zachodu, ponownie wybraliby zawód kierowcy, gdyby nadarzyła się taka okazja. Wyniki te zostały opublikowane przez Niemiecką Federalną Służbę Pojazdów Użytkowych po przeprowadzeniu sondażu, w którym brali udział między innymi kierowcy z Polski i Litwy.

Niemiecka Inspekcja Transportu Drogowego od kwietnia do czerwca tego roku przeprowadzała badania, w ramach których przepytała 1822 kierowców z różnych krajów europejskich. Większą część – 38 proc. respondentów stanowili Niemcy, 14 proc. – Rumuni, 13 proc. – Czesi, 6 proc.-  Bułgarzy, 3,6 proc. – Polacy, 3,0 proc. Włosi, 2,1 proc. – Litwini i Holendrzy, 1,9 proc. – Słowacy, 1,7 proc. – Białorusini, 10,4 proc. ankietowanych wskazali inną narodowość.

Podczas ankietowania kierowcy powinni byli wskazać swoją narodowość, kraj, w którym zarejestrowana jest firma, w której pracują, staż pracy, pokonywaną średnio odległość i miejsca, w których spędzają dzienne i tygodniowe przestoje oraz jak często wracają do domu itd.

Kierowcy zostali poproszeni także ocenę jakości postoju dla wypoczynku, komfort kabiny pojazdu. Poproszono również o wskazanie, z jakich udogodnień korzystają kierowcy na postojach.

Poza tym zapytano, czy kierowca ponownie wybrałby ten zawód. W pytaniu otwartym należało wskazać możliwe opcje udoskonalenia organizacji pracy kierowcy.

Najczęściej są zatrudnieni w firmach swego kraju

Średnia wieku uczestników badania to 44 lata, a średni staż pracy w danym zawodzie – 17 lat. W kategorii wiekowej najstarsi są Niemcy (średnia wieku – 46,7 lat), najmłodsi – Rumuni (38,9 lat). Średni wiek respondowanych Polaków i Litwinów – 45,3 lat.

Badania wykazały, że respondenci najczęściej pracują w firmach zarejestrowanych w ich kraju. Z drugiej strony tylko 64,5 proc. Białorusinów i 70,1 proc. Rumunów wskazało, że są zatrudnieni w firmach swojego kraju.

86 proc. respondentów wskazało, że pracują jako kierowcy transportu dalekobieżnego (czyli jeżdżą na odległość ponad 150 km), 7 proc. zaznaczyło, że zajmują się przewozami regionalnymi (od 50 do 150 km). Większość regionalnych kierowców, 75 proc. od ogólnej liczby respondentów, przewożących ładunki na odległość do 150 km, stanowią Niemcy.

Kierowcy z Europy Zachodniej do domu wracają częściej

W ankiecie bardzo szczegółowo badano zagadnienia dziennego i tygodniowego odpoczynku. Kierowcy z nowych krajów UE (tj. tych, które wstąpiły do UE od 2004 roku) wskazali mniejszą liczbę dni wolnych po powrocie do domu, w przeciwieństwie do kierowców ze starych krajów UE – odpowiednio 68 proc. ze starych i 25 proc. z nowych krajów członkowskich UE wraca do domu w każdy weekend. Tylko 8 proc. Bułgarów wraca do domu w każdy weekend. Stosunkowo wielki odsetek (25 proc.) kierowców z nowych państw UE stanowią kierowcy, którzy wracają do domu rzadziej niż raz w miesiącu.

Przeprowadzony sondaż ujawnił tendencję, że im kierowca starszy, tym częściej spędza on weekendy w domu, im młodszy – tym rzadziej.

Im dalej od domu, tym częściej odpoczywają w ciężarówce

Kierowcy z państw Europy Zachodniej znacznie rzadziej, w porównaniu do kolegów ze wschodu, dobowy i tygodniowy postój spędzają w kabinie pojazdu. 72 proc. respondentów stwierdziło, że dobowy postój spędzają w kabinie. Wśród kierowców z nowych krajów UE wskaźnik ten był wyższy – 81 proc., podczas gdy wśród kierowców ze starych krajów UE wskaźnik ten wynosi 67 proc. Tylko niewielka liczba kierowców wskazała, że odpoczywa w hotelach, motelach i hostelach. Nie ustalono, że na wybór miejsca codziennego odpoczynku ma wpływ wiek kierowcy.

Miejsce tygodniowego postoju w wielkim stopniu zależy od narodowości kierowcy. Na przykład, aż 81 proc. Niemców spędza tygodniowy odpoczynek w domu, podczas gdy Bułgarzy – tylko 14 proc.

Dwa razy więcej kierowców ze starych krajów UE wraca do domu na tygodniowy odpoczynek. 70 proc. Bułgarów i 56 proc. respondowanych Rumunów tygodniowy odpoczynek spędzają w kabinie ciężarówki, z kolei wśród Niemców wskaźnik ten wynosi zaledwie 4 proc. Z przeprowadzonego badania wynika, że skrócony tygodniowy przestój kierowcy częściej spędzają w kabinie pojazdu, natomiast pełny – w domu.

Oceniając otrzymane dane dotyczące odpoczynku, można zauważyć, że młodzi kierowcy (21-39 lat) znacznie rzadziej spędzają tygodniowy odpoczynek w domu (53 proc.) w porównaniu z kierowcami, którzy maja ponad 60 lat (76 proc.).

Zauważalna jest tez tendencja, że cotygodniowy odpoczynek starsi kierowcy częściej spędzają w hostelach, w porównaniu z młodymi kierowcami.

Kierowcy z Zachodu są bardziej krytycznie nastawieni do miejsc na postoje

Kierowcy byli również pytani na temat miejsc wypoczynku i parkingów znajdujących się w pobliżu autostrad niemieckich.

Badający zwrócili uwagę, że opinia o miejscach wypoczynku bardzo się różni w zależności od narodowości respondentów.

Tylko 20 proc. niemieckich kierowców ocenili jakość parkingów na terenie Niemiec jako dobrą, podczas gdy Bułgarów, którzy ocenili jakość parkingów jako dobrą, było 72 proc. Kierowcy z nowych państw EU ocenili miejsca wypoczynku lepiej niż kierowcy ze starych krajów UE. W sumie 40 proc. respondentów oceniło stan miejsc do wypoczynku i parkingów jako dobry.

Młodzi kierowcy są bardziej przychylni w ocenie niemieckich miejsc postojów w porównaniu ze starszymi. 50 proc. kierowców w wieku 21-39 lat ocenia jakość parkingów jako dobrą, z kolei kierowców w wieku powyżej 60 lat, którzy ocenili jakość parkingów jako dobrą, jest zaledwie 34,4 proc.

Z sondażu wynika również, jak często kierowcy jedzą w kawiarniach i bistro, które znajdują się na terenach parkingów. 51 proc. respondentów wskazało, że regularnie spożywają posiłki w bistro i kawiarniach. Korzysta z nich aż 71 proc. kierowców ze wszystkich krajów UE. Najrzadziej w kawiarniach jedzą Czesi, najczęściej – Niemcy.

Wyniki badania nie wykazały, że spożywanie posiłków w kawiarniach i bistro zależy od wieku: kierowcy w wieku 21-39 lat i 50-59 lat jedzą w kawiarniach rzadziej niż kierowcy w wieku 40-49 lat.

Zauważono też, że ci, którzy częściej spędzaja dni wolne w domu, rzadziej spożywają posiłki w kawiarniach.

Około 90 proc. ankietowanych kierowców korzysta z węzła sanitarnego, który znajduje sie na parkingu. Różnica polega na tym, że nieco więcej kierowców z nowych krajów UE częściej korzysta z pryszniców i WC, znajdujących się na parkingu niż kierowcy ze starych państw europejskich.

Tylko 15 proc. ankietowanych korzysta z usług hosteli i moteli, które znajdują się na terytorium parkingów. Jak i można było się spodziewać, częściej korzystają z nich kierowcy ze starych państw UE: od ogólnej liczby kierowców z danych usług korzysta 53 procent kierowców z nowych państw członkowskich UE i 66 proc. kierowców starych państw członkowskich UE.

Najczęściej, jakie by to dziwne nie było, w motelach i hostelach nocują Czesi.

3 spośród 4 są zadowoleni z kabin

Badanie również wykazało, ilu kierowców jest zadowolonych ze swoich pojazdów, a dokładniej – z kabiny.

¾ ankietowanych kierowców twierdzi, że w kabinie jest wystarczająco dużo miejsca. Podobne wyniki pokazują wyniki ankietowania kierowców ze starych państw UE, jak i nowych. Brak miejsca nieco bardziej podkreślili kierowcy z Bułgarii (67 proc.). Czesi są bardziej zadowoleni z miejsca w kabinie – tak stwierdziło 84 proc. Czechów.

Stało się też jasne, że im częściej kierowca bywa w domu, tym bardziej on jest skłonny twierdzić, że w kabinie jest wystarczająco miejsca.

Najwięcej chcących pracować w zawodzie kierowcy jest na Litwie

Nie każdy wytrzymuje pracę za kółkiem, tym bardziej, jeli weźmiemy pod uwagę oddalenie od rodziny. Dlatego tylko nieco więcej niż połowa ankietowanych kierowców powiedziało, że wybrałoby zawód kierowcy ponownie.

Najniższy wskaźnik był u Niemców – tych, którzy ponownie wybraliby ten zawód, wśród Niemców jest tylko 45 proc., podczas gdy wśród Białorusinów ten wskaźnik wyniósł całych 94 proc. Najwięcej chętnych było również Litwinów – 77 proc. kierowców z Litwy po raz drugi wybrałoby ten zawód. Tyle samo Bułgarów i Rumunów ponownie wybrałoby ten zawód.

Chociaż sugestie, w jaki sposób można udoskonalić pracę kierowcy, zgłosiło tylko około połowy respondentów, najczęściej jednak mówili o zwiększeniu liczby miejsc odpoczynku w Niemczech (22 proc. ankietowanych). 9 proc. narzekało na małe zarobki.

Wśród ulepszeń wskazanych przez kierowców były propozycje stworzenia dodatkowych miejsc wypoczynku z dala od autostrad, które byłyby chronione, ogrodzone ścianami akustycznymi oraz pozwalające na odpoczynek wśród drzew, w cieniu których kierowcy mogliby odpoczywać. Jeszcze 4 proc. kierowców zaznaczyło, że więcej czasu chciałoby spędzać z rodziną.

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Raporty i artykuły

niemcy (2)

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

Od 24 kwietnia 2021 r. ograniczenia dotyczące COVID-19 w Niemczech zostały uzgodnione na szczeblu federalnym. Nowe zasady dotyczą wszystkich regionów i miast w Niemczech, w których wskaźnik infekcji w ciągu 7 dni przekracza 100.

2021-04-29
0

W jakim kraju kierowca tira zarabia najwięcej?

W jakim kraju kierowca tira zarabia najwięcej?
Zwykle informacje o możliwości zarobienia pieniędzy przekazywane są z pierwszych ust przez kierowców, ale są też próby analizy sytuacji w materiałach analitycznych. Freight Waves zbadał problem, oceniając pensję kierowcy ciężarówki. Oto 10 krajów, w których możesz dobrze zarobić na międzynarodowym transporcie ładunków rocznie:

Szwajcaria: 70 452 USD
Australia: 53 951 USD
Belgia: 50 462 USD
Norwegia: 47 572 USD
USA: 47 130 USD
Niemcy: 46 871 USD
Holandia: 46 865 USD
Austria: 46 217 USD
Kanada: 43 445 USD
Szwecja: 42 751 USD

Liczby są średnie – wszędzie są wyjątki. Kierowca, który zna języki obce i potrafi samodzielnie rozwiązać problemy z kontrolingiem krajów, w których pracuje, może posiadać wyższą pensję.

2021-04-22
0
173161620_2808720396006399_8633036104631496503_n

Na polskiej A4 patrol kontroli transportu z Wrocławia zatrzymał ciężarówkę

Na polskiej A4 patrol kontroli transportu z Wrocławia zatrzymał ciężarówkę litewskiego przewoźnika w celu kontroli. Po rozładunku w Polsce kierowca – obywatel Białorusi – wyjechał w kierunku Niemiec. Mężczyzna pachniał wyraźnie alkoholem. Test wykazał około 0,52 ppm alkoholu w oddechu kierowcy.Pijany kierowca został zatrzymany.Przypominamy, że od 0,5 ppm w Polsce grozi odpowiedzialność karna.

2021-04-13
0

W sobotnie popołudnie kierowca ciężarówki przejechał pod prąd około 13 km

W sobotnie popołudnie kierowca ciężarówki przejechał pod prąd około 13 km.
Po zatrzymaniu się na parkingu przy autostradzie A22 Nogaredo West, na północ od Rovereto, mężczyzna przypadkowo wjechał na przeciwległy pas autostrady Brenner. Cudem uniknął wypadku.
Dojechał aż do zjazdu z autostrady Trient Süd. Tam ciężarówka została zatrzymana przez policję na parkingu awaryjnym.  http:///www.youtube.com/watch?v=5vG1vpdofnw

2021-04-12
0