Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Co musi wiedzieć właściciel firmy przewozowej?

wlasiciel-firmy

Do kierowania firmą transportową niezbędna jest specjalistyczna wiedza – zarówno z dziedziny transportu, prawa ruchu drogowego, przewozu, jak i prawa pracy. Jakie szkolenia powinien więc przejść pracodawca i czy są one obowiązkowe? Skąd powinien czerpać wiedzę na temat czasu pracy kierowcy czy jej ewidencji?

Podczas kursów na kierowcę zawodowego czy szkoleń okresowych kierowca zdobywa lub utrwala swoją wiedzę dotyczącą prawa ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drodze, przepisów i norm, ale też specyfiki swojej pracy. Za to niejednokrotnie szerszego omówienia wymaga praktyczne zastosowanie zasad, norm i przepisów związanych chociażby z czasem pracy kierowcy. O ile jednak kierowca poznaje podstawowe zagadnienia, starając się o uprawnienia czy certyfikaty, o tyle właściciel firmy przewozowej nie zawsze posiada tego typu wiedzę.
Szkolenia (nie)obowiązkowe
Skąd więc pracodawca, właściciel firmy przewozowej, zarządzający firmą, menadżer czy dyrektor przedsiębiorstwa działającego w dziedzinie transportu ma czerpać wiarygodne informacje dotyczące specyfiki pracy swoich pracowników? Jak tłumaczy Marek Rupental, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, „najczęściej pracodawca przechodzi kurs kompetencji zawodowych. Jeśli jednak sam osobiście nie uczestniczy w takim kursie, może zatrudnić osobę, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych i na ten certyfikat uzyskuje licencję. Pracownik ten musi mieć jednak realny wpływ na zarządzanie transportem w tym przedsiębiorstwie”. Teoretycznie więc sam właściciel, pracodawca nie ma obowiązku posiadania takiej wiedzy – nie jest to przewidziane prawem. Pracodawca nie ma musi nawet mieć uprawnień do kierowania pojazdem.
Podkreśla się jednak, że wiedza na temat specyfiki pracy kierowcy, czasu jego pracy czy jej ewidencjonowania jest kluczowa dla prowadzenia przedsiębiorstwa. Jak się okazuje, wiele instytucji, jak chociażby wojewódzkie stowarzyszenia przewoźników drogowych, prowadzi dodatkowe szkolenia, np. z zakresu czasu pracy kierowcy, skierowany zarówno do pracodawców, jak i samych kierowców. Uczestnicy zdobywają lub utrwalają na nich informacje na temat regulacji prawnych w aspekcie czasu kierowcy, planowania czasu pracy, urządzeń rejestrujących, dokumentów wymaganych w trakcie kontroli drogowej. Dostępne są również szkolenia dotyczące stricte rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowcy, na których poruszane są także zagadnienia danych systemów czasu pracy stosowanych w przedsiębiorstwach, składników wynagrodzeń itp. Liczba czy tematyka modułów jest w zasadzie dowolna, kursy traktujemy jako nadobowiązkowe. Szkolenia trwają zwykle do 8 godz., a ich koszt zamyka się w 200 – 700 zł brutto.
„Kruczki” prawne
Podczas kursu poruszane jest m.in. istotne zagadnienie nieoczekiwanych, nieprzewidzianych z góry sytuacji, które wpływają na znaczne wydłużenie czasu pracy kierowcy. Scenariuszy może być wiele: korek w środku miasta spowodowany awarią lub wypadkiem, remont drogi dojazdowej. Ważne, aby zarówno kierowca, jak i pracodawca mieli świadomość rozwiązań, praw, ale i obowiązków w tego rodzaju przypadkach. „Kierowca ma wówczas prawo skorzystać z odstępstwa ujętego w artykule 12 Rozporządzenia nr 561/2006 – mówi Marek Rupental. Kiedy dana przeszkoda zostanie ominięta, np. kierowca wyjedzie z korka, w którym stał przez 1,5 godziny i tym samym przedłużył czas pracy, to zatrzymuje się on w pierwszym możliwym miejscu. Po wprowadzeniu pojazdu na parking, dokonuje wpisu manualnego w przypadku tachografu analogowego, a jeśli jeździ z tachografem cyfrowym, powinien dokonać z niego wydruku i na odwrocie tego wydruku również opisać tę sytuację, której dotyczyło odstępstwo” – kontynuuje. Według definicji powołanie się na artykuł 12 Rozporządzenia nr 561/2006 umożliwia odstępstwo od stosowania się do określonych norm i przepisów, oczywiście pod warunkiem, że nie zagrozi to bezpieczeństwu drogowemu. Zwalnia to też kierowcę od odpowiedzialności w momencie kontroli drogowej. Co istotne, mamy możliwość skorzystania z tego prawa tak często jak to konieczne, należy jednak podkreślić, że odstępstwo od przepisów dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia. „Jeśli więc kierowca wjeżdża do miasta, w którym korki są rzeczą naturalną, to wydłużenie czasu pracy w związku z przejazdem przez tę miejscowość, nie wyczerpuje znamion art. 12. Taka sytuacja wymaga właściwego planowania trasy przejazdu” – podkreśla Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Nadużywanie tego prawa może bowiem sprawić, że na karę finansową narazi się zarówno kierowca, zarządzający transportem w przedsiębiorstwie oraz przedsiębiorca.

Właściciel firmy przewozowej nie musi co prawda posiadać certyfikatu kompetencji zawodowych, jednak uzyskanie go przez jednego z pracowników (pełniącego ważną rolę w prowadzeniu firmy) stanowi warunek uzyskania licencji. Kierowanie przedsiębiorstwem transportowym to wymagające zajęcie, bazujące na szczegółowej, specjalistycznej wiedzy.

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

Classic (66)

Kierowca ze Wschodu szuka pracy. Od czego zacząć i jaki ośrodek szkolenia kierowców wybrać?

Wymaganych przez przepisy szkoleń i badań nie należy bagatelizować, a już szczególnie – nie w dobie pandemii koronawirusa, kiedy rynek pracy kierowców staje się coraz ciaśniejszy. Mariusz Kaczmarski z Ośrodka Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn CLASSIC podpowiada, czego potrzebuje kierowca ze Wschodu, aby rozpocząć pracę w Polsce oraz na co zwrócić uwagę podczas wyboru ośrodka szkoleniowego.

2021-03-01
0
ograniczenia-ruchu

Kiedy mandat za brak opon zimowych w ciężarówce?

Zima może zaskoczyć kierowców. Podobnie mandat, np. za brak opon zimowych w ciężarówce. W wielu państwa zimowe wyposażenie jest regulowane przez prawo. Podczas planowania zagranicznej trasy upewnij się, jakie wymagania danego państwa, aby nie narazić się na wysoką grzywnę.

2020-11-27
0
kontrole-drogowe-francja

Użyczenie licencji transportowej – czy to się opłaca?

Licencja transportowa to jeden z dokumentów, które koniecznie musi posiadać przedsiębiorstwo, aby legalnie realizować przewozy. Czy można skrócić sobie drogę, zrezygnować z mnóstwa formalności i wymagań i po prostu pożyczyć licencję transportową od znajomej firmy? Czy przedsiębiorca może użyczyć innemu licencję za opłatą? Użyczenie licencji transportowej – sprawdź, co mówią na ten temat przepisy.

2020-11-27
0
IMG_20201124_102853

Wyjął bezpiecznik odpowiedzialny za pracę drogomierza i tachografu

Kierowca, a zarazem właściciel firmy transportowej, chcąc uniknąć obowiązku rejestrowania swojego czasu pracy, wyjął bezpiecznik odpowiedzialny za pracę drogomierza i tachografu. Przedsiębiorcę zatrzymali do kontroli łódzcy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

2020-11-26
0